Jak provozovat realitní zprostředkování od 1. 3. 2021? Doplněno o text MMR

Seřadili jsme pro vás opatření a doporučení nikoliv dle zájmu lidí na sociálních sítí. Ani podle zájmu médií. Seřadili jsme je podle významu. A taky podle toho, jak si usnadnit případnou komunikaci s policií.
Spolu s vámi všemi, kterých se týká realitní zprostředkování čekáme na stanovisko, resp. závazný výklad MMR, nadřízeného orgánu pro realitní činnost se kterým od soboty vše komunikujeme. 

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání (dále jen „Opatření MZDR“)

 • Rouška:
  • Od zítřka je povinností nosit minimálně roušku ve všech vnitřních prostorech mimo bydliště = Jakmile vcházím do budovy a není to u mě doma, tak musím mít minimálně roušku;
  • Na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce = na ulici, na chodníku;

Na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde jsou 2 a více lidí, kteří jsou od sebe vzdáleni méně než 2 metry = v parku, v lese. Pokud je tam více lidí a nejsme od sebe 2 metry, tak musíme mít roušku.

 • Respirátor:
  • Od zítřka je povinností nosit respirátor ve všech prodejnách, provozovnách služeb, ordinacích, apod.;
  • V dopravních prostředcích, na nástupištích a čekárnách veřejné dopravy
  • Povinnost zaměstnavatele zajistit ochranné prostředky pro zaměstnance

Z mého pohledu je toto klíčové. Příliš se o tom nemluvilo a nepsalo. Předpokládám, že pokud policie uvidí porušení tohoto opatření, tak si zvyšujete pravděpodobnost kontroly dalších opatření. Bude totiž na první pohled patrné, že o opatřeních nemáte dobrý přehled. A tím pádem se dá očekávat, že porušujete i něco dalšího.

Usnesení vlády č. 216 (dále jen „Usnesení vlády o omezení pohybu“)

Usnesení vlády č. 217 (dále jen „Usnesení vlády o omezení provozoven“)

Formuláře dle Usnesení vlády o omezení pohybu:

 1. čestné prohlášení
 2. doklad (formulář) podle bodu IV. usnesení vlády č. 216

Čestné prohlášení využijete v situacích, kdy se nejedná o cestu za účelem podnikání.

Na základě těchto předpisů bych rád doplnil, že je vhodné omezit pohyb na skutečně nezbytně nutné minimum. Protože vím, že většina z vás nemá ráda papírování, tak si tím dost usnadníte život. Cílem opatření je zpomalení šíření přenosu Covid 19. Chápu, že každý máme jiné vnímání. Pro někoho je to buzerace. Pro někoho je to správné. Každý máme právo na vlastní názor. Každý vnímáme jiné priority. Každý chodíme v jiných botách. A dokud si je nevyzkoušíme, tak není dobré to hodnotit. Snažme se, prosím, nesoudit druhé.

Já Vás pouze osobně poprosím o to, abyste při každém kontaktu zvážili jeho nutnost.

Zkuste to vzít jako hru. Zkuste hledat jiné způsoby, jak situaci vyřešit. Často je možné. Schůzku půjde vyřešit on-line. Ocení to především klienti, kteří se to budou bát navrhnout. Protože neznají jinou možnost. Protože nejsou tak kreativní. Protože jsou z celé situace okolo své nemovitosti ve stresu. Protože tu věc řeší poprvé/podruhé v životě. A když jste v takovém stresu a přidá se řada opatření ohledně Covid, tak už skutečně nemáte mozkovou kapacitu na kreativitu. A tou kreativitou nemyslím, že budeme hledat cesty, jak nařízení obejít.

Proto sepisuji naše vlastní doporučení:

 1. Co lze udělat on-line, vyřešme on-line.

Porady. Využijte Teams.

Setkání s klienty. Pro ně využijte Teams. Stačí znát e-mail klienta. Je možné jej pozvat bez toho, aby měl účet Microsoft. Nebo bez nutnosti instalovat aplikaci. Klient může schůzku zapnout v mobilním telefonu.

Návštěvy úřadů. Katastr, stavební úřad či finanční úřad. Všechny zvládnou komunikovat on-line. E-mailem. Datovou schránkou. Není třeba jít do fronty. Není třeba se fotit před katastrem. Kupní smlouvu může advokát podat datovou schránkou. Stačí, když provede autorizovanou konverzi. Správní poplatek lze uhradit převodem.

Podpisy smluv. Signi. Dříve iSmlouva. Využijte dálkovou identifikaci. Neomezujte klienty a dejte jim dostatek času. Aby si smlouvu přečetli. Nespěchejte na ně. Umíme on-line vyřešit: Protokol o prohlídce, SOPRS, RS, dodatky, předávací protokoly. Pokud si z čímkoliv nevíte rady, pište. Do Teams. Rádi vám pomůžeme hledat řešení. A pokud s něčím neumíte, společně to změníme a naučíme vás to.

Prohlídky. U pronájmů je možné prohlídku udělat přes Teams. Pomocí videohovoru. U prodejů doporučujeme první prohlídky udělat on-line přes Teams. A mít ověřené financování zájemce. Teprve se skutečně vážnými a bonitními zájemci udělejte fyzickou prohlídku. Více k tomu níže.

Předání podkladů. Umožněte klientům využití on-line řešení. Věděli jste, že klientovi můžete nasdílet složku na One Drive? A umožnit mu tam soubory nahrát? Případně využijte kurýra. Pro klíče určitě ideální řešení.

Platby. Snažte se vše přesunout do bezhotovostních operací. Převody. Omezte hotovost.

 1. Omezení cestování

Omezme cestování na nezbytně nutné minimum. Souvisí to s bodem výše. Co jde, řešte na dálku.

Skutečně není vhodná doba na to, jezdit za kamarády. Natož do sousedního okresu.

Pro pochopení omezení cestování je třeba chápat význam slova bydliště. Je to místo, které máte uvedené v OP. Případně místo, kde skutečně bydlíte. Například bydlíte v pronajatém bytě v Teplicích a v OP máte adresu v Písku. Vaším bydlištěm tedy budou Teplice. Pokud máte bydliště uvedené v OP, jste v klidu. Pokud ne, musíte to něčím doložit. Např. nájemní smlouvou, případně dokladem o platbě souvisejícím s bydlištěm (platba za energie, platba za odpady, internet, TV a rozhlasový poplatek, apod.) Pokud se budete pohybovat v rámci okresu, ve kterém máte bydliště není třeba prokázat nic, než to, že se nacházíte v okresu, ve kterém leží obec, ve které máte skutečně bydliště. Pokud se budete pohybovat mimo okres, ve kterém máte bydliště, je třeba využít čestného prohlášení nebo vyplnit i doklad (formulář) pro cesty mimo okres. Záleží na tom, který z dokumentů je pro vás snazší vyplnit.

Důvody pro cestování mimo okres jsou třeba výkon podnikatelské činnosti, pomoc rodině. Vždy se bude jednat o přiměřenost. A bude třeba cestu nějak doložit. Objednávkou služeb může být e-mail od majitele nemovitosti. Nebo od majitele (jednatele) realitní kanceláře.

Pokud pojedu z Českých Budějovic do Liberce zalít mamince kytky, tak to zřejmě všichni chápeme, že není nezbytná věc. Pokud pojedu odvézt kupní smlouvu z České Lípy na katastr do Benešova, tak to také jistě chápeme, že se nejedná o nezbytnou cestu.

 1. 5 R = Respirátory, rozestupy, ruce, rozum, radost

Stále platí, že je třeba dodržovat bezpečnostní opatření. Možná už je nebereme vážně. Nebo jsme zapomněli.

Máme respirátory. Správně nasazené. Použité dle návodu. Respirátor není možné používat 2 dny v kuse.

Pokud už je setkání nezbytné, tak se snažíme minimalizovat počet lidí v uzavřeném prostoru. Prostor je dobře vyvětraný. Ideálně čerstvým vzduchem z venku (vyhýbejte se recirkulaci vzduchu uvnitř prostor. Třeba i u svých aut).

Udržujeme rozestupy. Pokud mají být od sebe lidi ideálně 2 metry, tak jich v místnosti 10 m2 nemůže být 5. Myjeme si a dezinfikujeme ruce. Používáme jednorázové rukavice. Zajistíme dostatek propisek. Propisky na jednání klientům nepůjčujeme. Dáváme jim je.

Snažíme se přemýšlet, jak nezvyšovat pravděpodobnost nákazy respiračním onemocněním. Snažme se používat rozum k tomu, abychom vyhodnotili přiměřenost návštěvy. Vznikne někomu škoda? Dojde k nějaké skutečně zásadní komplikaci? Nesnese situace odkladu?

Určitě zásadním bodem je dobrá nálada. Věnujte se tomu, co vás baví. Co vám zlepšuje náladu. Snažte se nezaměřovat na negativní věci. Zaměřte svou pozornost třeba na to, co jste se naučili nového.

Dále jsou jednotlivé činnosti spojené do celků. Tak jak je všichni společně řešíme a vnímáme.

 1. Provozovna/kancelář

Pro veřejnost je třeba provozovnu uzavřít. Provozovnu označte nápisem: „V důsledku nařízení vlády jsme provozovnu od 1. 3. do 21: 3. museli uzavřít pro veřejnost“. Provozovnu můžete nechat otevřenou pro zaměstnance a spolupracující makléře. Nicméně musíte dodržovat veškerá bezpečnostní opatření a ideálně 5R. Také musíte v souvislosti s Opatřením MZDR vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest. Pro kanceláře je tedy třeba zaměstnance vybavit respirátory.

 1. Nábory

Je možné realizovat. Je však třeba omezit kontakt. Ideálně pokud při nafocení či natočení nemovitosti není majitel přítomný. A vyhodnotit nezbytnost situace. Každý klient je jiný. A každý má jiné potřeby. Pokud pojedete v rámci okresu, tak samozřejmě můžete. Pokud pojedete mimo okres, pak dle Usnesení vlády o omezení pohybu článek II. odstavec 1 můžete. Je třeba mít jasný podklad pro cestu. Stačí mít pověření či objednávku služby. Zde bude stačit například pokyn majitele (jednatele) kanceláře. Případně e-mailová komunikace s klientem. Je třeba doložit konkrétní důvod, místo výkonu činnosti a kontaktní údaje objednatele služby.

III. Prohlídky

Je možné realizovat. Nicméně je třeba je omezit na minimum. Je třeba omezit počet lidí v nemovitosti na minimum. Doporučuji řešit na 2 etapy. Nejprve udělat prohlídku on-line. Cest je spousta – přes Teams, další aplikace. Vyhněte se, prosím, neověřeným a nezabezpečeným aplikacím. Pokud vám dá souhlas majitel, že mu nevadí, abyste jeho soukromí ukazovali přes nezabezpečené aplikace, raději situaci pečlivě uvažte. Teprve s vážnými zájemci, kteří mají skutečně zajištěné financování, je vhodné realizovat fyzickou prohlídku. Bez přítomnosti majitele. Jedna osoba, maximálně manželé. Jeden realitní poradce. Protokol o prohlídce a identifikace (neplést s AML identifikací. U prohlídky není nezbytná) každého zájemce je nezbytností. Kvůli případné komunikaci s hygienou. I pro případné potvrzení, kdo v nemovitosti skutečně byl. Pokud pojedete v rámci okresu, tak samozřejmě můžete. Pokud pojedete mimo okres, pak dle Usnesení vlády o omezení pohybu článek II. odstavec 1 můžete. Je třeba mít jasný podklad pro cestu. Stačí mít pověření či objednávku služby. Zde bude stačit například pokyn majitele (jednatele) kanceláře. Případně e-mailová komunikace s klientem. Je třeba doložit konkrétní důvod, místo výkonu činnosti a kontaktní údaje objednatele služby.

 1. Prohlídkové dny

Omezit. Marketingově přejmenovat. Nevyvolávat dojem „Open house“, hromadné akce s chlebíčky. Realizovat pouze s prověřenými zájemci. Po předchozí on-line prohlídce. Zde je zvýšené riziko případné kontroly. Bez přítomnosti majitele. Jedna osoba, maximálně manželé/pár. Jeden realitní poradce. Ochranné prostředky jsou nezbytností. Žádné hromadné prohlídky. Po prohlídce s jedním zájemcem následuje prodleva. Vyvětrat. Připravit ochranné prostředky. Vydezinfikovat plochy na které se sahá (kliky, parapety, linka, židle, apod.). Pokud pojedete v rámci okresu, tak samozřejmě můžete. Pokud pojedete mimo okres, pak dle Usnesení vlády o omezení pohybu článek II. odstavec 1 můžete. Je třeba mít jasný podklad pro cestu. Stačí mít pověření či objednávku služby. Zde bude stačit například pokyn majitele (jednatele) kanceláře. Případně e-mailová komunikace s klientem. Je třeba doložit konkrétní důvod, místo výkonu činnosti a kontaktní údaje objednatele služby.

 1. Podpisy SOPRS

Signi (dříve iSmlouva). Nezapomeňte, že se jedná o dálkovou identifikaci a je třeba udělat i kontrolu. Pokud není možné využít (klient nemá e-mail, nemá připojení k internetu, nemá datovou schránku, apod.), pak je třeba řešit korespondenčně s využití zprostředkované identifikace. Pokud již není jiné možnosti a budete muset za klientem osobně, tak nezapomeňte, že se jedná o smlouvu uzavřenou mimo prostory obvyklé k podnikání. Pokud pojedete v rámci okresu, tak samozřejmě můžete bez dalších dokladů. Pokud pojedete mimo okres, pak dle Usnesení vlády o omezení pohybu článek II. odstavec 1 můžete. Je třeba mít jasný podklad pro cestu. Stačí mít pověření či objednávku služby. Zde bude stačit například pokyn majitele (jednatele) kanceláře. Případně e-mailová komunikace s klientem. Je třeba doložit konkrétní důvod, místo výkonu činnosti a kontaktní údaje objednatele služby.

 1. Podpisy RS

Signi (dříve iSmlouva). Nezapomeňte, že se jedná o dálkovou identifikaci a je třeba udělat i kontrolu. Pokud není možné využít (klient nemá e-mail, nemá připojení k internetu, nemá datovou schránku, apod.), pak je třeba řešit korespondenčně s využití zprostředkované identifikace. Pokud již není jiné možnosti a budete muset za klientem osobně, pak platí následující. Pokud pojedete v rámci okresu, tak samozřejmě můžete bez dalších dokladů. Pokud pojedete mimo okres, pak dle Usnesení vlády o omezení pohybu článek II. odstavec 1 můžete. Je třeba mít jasný podklad pro cestu. Stačí mít pověření či objednávku služby. Zde bude stačit například pokyn majitele (jednatele) kanceláře. Případně e-mailová komunikace s klientem. Je třeba doložit konkrétní důvod, místo výkonu činnosti a kontaktní údaje objednatele služby.

VII. Podpisy KS, AÚ

Činnost advokátů není omezena. Neznamená to, že advokát nemůže jednání odmítnout. Případně může nastavit vlastní pravidla. Pochopím, pokud advokát nebude chtít podepisovat dokumenty s oběma stranami současně. Nicméně i zde je na místě obezřetnost. VIII. Předání nemovitosti Pokud je nezbytné. Pokud hrozí sankce. Nebo škoda. Ideálně oddělit strany od sebe. Minimalizovat počet osob. Pokud realizujete předání v rámci okresu, tak samozřejmě můžete bez dalších dokladů. Pokud realizujete předání mimo okres, pak dle Usnesení vlády o omezení pohybu článek II. odstavec 1 můžete. Je třeba mít jasný podklad pro cestu. Stačí mít pověření či objednávku služby. Zde bude stačit například pokyn majitele (jednatele) kanceláře. Případně e-mailová komunikace s klientem. Je třeba doložit konkrétní důvod, místo výkonu činnosti a kontaktní údaje objednatele služby.

 1. Obhlídky znalců/odhadců

Činnost znalců a odhadců není omezená. Neznamená to, že znalec/odhadce nemůže jednání odmítnout. Případně může nastavit vlastní pravidla. Pochopím, pokud znalec/odhadce nebude chtít realizovat prohlídky. Případně nebude chtít, aby byl přítomný makléř.

 1. Vyřízení hypotečního úvěru

Banky ani finanční poradci nejsou na své činnosti omezení. Nepodnikají dle živnostenského zákona. Nicméně stále platí, že musí dodržovat bezpečnostní opatření.

 1. Z pohledu klientů

Klient vždy bude muset prokázat, proč opustil okres. V rámci okresu je třeba nevyvolat v klientech dojem, že je někam tlačíme. Nebo, že je prohlídka možná. Toto si klient musí uvážit sám. Celkově je třeba zvážit, zda je jednání či pohyb klienty nezbytný.

Informace z MMR

INFO: Činnost realitních zprostředkovatelů v návaznosti na usnesení vlády č. 216 a 217 ze dne 26. února 2021 a dalších souvisejících opatření omezujících pohyb a kontakty osob, účinných převážně od 1. 3. 2021

Motto: preferujme dálkový kontakt, používejme digitální nástroje, neohýbejme ducha omezení polehčujícícmi výklady, nevysvětlujme obcházení tzv. „zdravým rozumem“

K provozovně (kanceláři) a pohybu relitního zprostředkovatele

Ze zákazu prodeje a poskytování služeb v provozovnách již není vyjmuta provozovna realitního zprostředkování. Ta měla výjimku pouze do konce měsíce, tedy včetně víkendu 27. a 28. února 2021. Dále tedy nebude možno osobně realizovat setkání s klientem v provozovně. Tento zákaz se pravděpodobně vztahuje na jednání jak se spotřebitelem, tak s podnikateli, pokud přichází do provozovny v postavení zájemce. Snaha o výklad jen ve směru k jednání se spotřebitelem není legitimní.

Pro zájemce musí být provozovna uzavřena, a pokud má veřejně deklarované provozní hodiny, pak od 1. března 2021 opatřena informací o jejím uzavření v důsledku nařízení vlády. To platí jak pro kanceláře realitních zprostředkovatelů, tak pro kombinované kanceláře správců nemovitostí, kteří zajišťují jménem majitele jednání s nájemníky ve věcech nájemní smlouvy.

Provozovna může být při dodržení omezujících provozních opatření přístupná pro zaměstnance, spolupracující makléře a individuálně pak pro další podnikatele, kteří zajišťují subdodavatelské služby (fotograf, odhadce, opravář, instalatér, malíř, dodavatel nábytku, stěhovací služba, PR konzultant atd.). Realitní zprostředkovatel musí vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest vyššího stupně.

Pokud se podnikatel pohybuje v rámci okresu, ve kterém má bydliště, není třeba prokázat nic, než to, že se nachází v okresu, ve kterém leží obec, ve které má skutečně bydliště. Pokud se bude pohybovat vně, je třeba využít čestného prohlášení nebo vyplnit vládou doporučený formulář pro cesty mimo okres.

Důvodem pro cestování mimo okres je i výkon podnikatelské činnosti, tedy nejen návštěva své provozovny (kanceláře), spolupracující či jiné firemní provozovny, firemního skladu či archivu, ale i katastrálního úřadu, dalších úřadů, či obhlídka nebo prohlídka nemovitosti. Nicméně je nutno vnímat přiměřenost takové cesty k danému úkonu, který má sloužit k vyřešení obchodního případu, kterým je poskytnutí zprostředkovatelské služby.

Navštívit mimo okres klientovu nemovitost nebo příslušný úřad bude zřejmě možné i opakovaně, pokud je to nutné z důvodů řešení obchodního případu, např. zpracování či úpravy stavební dokumentace nebo uvedené fotodokumentace, nahlížení do souvisejících listin či dokumentace na katastrálním či stavebním úřadu apod..

Jako doklad k takové cestě může být použit i prostý e-mail či výpis z webové brány nebo záznam callcentra realitní kanceláře odeslaný či jinak identifikovatelný (např. telefonním číslem) s majitelem nemovitosti, který poptává službu, v případě návštěvy katastrálního či stavebního úřadu pak jednoznačný doklad potvrzující propojení obchodního případu s konkrétním katastrálním územím či obvodem příslušného stavebního úřadu. A to ve všech uvedených případech nejen v listinné podobě, ale postačí i záznam v mobilním zařízení. Pro zaměstnance pak je obdobným dokladem pověření k výjezdu v e-mailu od majitele či jednatele realitní kanceláře.

Dále je nutno vnímat omezení pohybu v noci. Nelze příliš zneužívat ustanovení, že se toto omezení netýká cest za prací, či cest za podnikatelskou činností. To by mohlo být tolerováno pouze tehdy, pokud danou činnost nelze z objektivních důvodů vykonat přes den. Z pohledu MMR to je u realitních zprostředkovatelů obhajitelné obtížně, samozřejmě mohou existovat doložitelné výjimky. Doporučujeme však realitním zprostředkovatelům tuto „policejní hodinu“ dodržet a nehledat výklad pro výjimku.

K návštěvě (prohlídce) zprostředkovatele předmětné nemovitosti (nábor nemovitosti)

Nebude možné v rámci jednání s klientem navštívit jeho domácnost, ale je pravděpodobně možné za dodržení podmínky, kdy nebudou přítomni další členové domácnosti, provést návštěvu předmětné nemovitosti, tedy předmětu obchodního zprostředkování, a u ní pak případně zajistit filmovou nebo fotografickou dokumentaci za přítomnosti jediné osoby zastupující majitele.

Režim organizování prohlídek nemovitostí pro zájemce

Prohlídka pravděpodobně možná je, neboť se jedná o předvedení nabízené nemovitosti, nejde o návštěvu domácnosti ani provozovny.

Je nutno však upřednostnit on-line prohlídky, fyzické prohlídky pak musí být velmi omezené a doporučujeme je omezit pouze na prokazatelně vážné zájemce. V rámci prohlídky nelze provádět žádné další marketingové či PR akce (občerstvení, selfie fotografování atd.), a doporučujeme je realizovat pokud možno bez přítomnosti majitele, jeho přítomnost lze tolerovat pouze na výslovnou žádost z důvodů například kontroly přístupu k cenným věcem. Absolutně je nutno vyloučit další členy domácnosti. Za zájemce může být přítomna jedna osoba, maximálně pár. Pokud má zájemce svého vlastního realitního poradce (svého zprostředkovatele) a doloží to smlouvou, může být přítomen i ten.

S argumentací o nutné možné následné komunikaci s hygienou je možno požadovat po všech účastnících prohlídky jejich identifikaci, dokonce i jejich podpis. Doporučujeme nabídnout zdarma návštěvníkům ochranné pomůcky dýchacích cest vyššího řádu, případně jednorázové rukavice.

Prohlídka by měla probíhat za použití ochranných prostředků dýchacích cest vyššího řádu. Po odchodu jedné návštěvy by měla následovat jednoduchá desinfekce části, kde dochází k dotyku, zejména však ale intenzivní větrání (okny i dveřmi současně) alespoň 20 minut, případně zapnutí ozonizátoru či podobného zařízení na dobu uvedenou v provozním manuálu dle objemu místností. Použítí ozonizátoru zejména u menších prostor, např. garsonek, doporučujeme, lze tím zkrátit časy na větrání, případně nahradit větrání v prostorech, kde to nelze plně technicky uskutečnit.

Poté může být uskutečněna v téže nemovitosti další prohlídka.

Podpisy zprostředkovatelských, rezervačních smluv, návrhů na vklady apod., podpisy smluv a jednání u advokátů či notářů

Upřednostňujme dálkovou identifikaci a její kontrolu. Pokud není možné využít dálkově (klient nemá e-mail, nemá připojení k internetu, nemá datovou schránku, apod.), pak je třeba řešit korespondenčně s využitím zprostředkované identifikace. Využití doručovací služby je možné.

Pokud již není jiné možnosti, a smlouva nebude uzavřena on-line, a budete muset za klientem k podpisu smlouvy mimo provozovnu osobně, tak nezapomeňte, že se jedná o smlouvu uzavřenou mimo prostory obvyklé k podnikání. Což s sebou nese problém lhůty odstoupení u spotřebitelské smlouvy podepsané mimo provozovnu.

Činnost advokátů a notářů je zvýhodněna, není omezena, přesto má advokát či notář právo jednání z důvodů ochrany zdraví odmítnout. Případně může nastavit vlastní pravidla pro kontakt, která je nutno respektovat. Pravděpodobně nejčastější bude to, že nebude chtít podepisovat dokumenty s oběma stranami současně. Není povinen vybavit návštěvy ochrannými pomůckami dýchacích cest vyššího stupně, ani na tuto skutečnost předem upozorňovat, přesto je povinen je vyžadovat.

K digitalizaci

Již od soboty 27. února 2021 platí, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle příslušného zákona. To znamená, že tato služba musí být poskytnuta po dobu nouzového stavu zdarma, stát ji bude provozovatelům datových schránek kompenzovat.

V této souvislosti apeluje MMR na zavedení datových schránek u realitních zprostředkovatelů nejen pro právnické osoby, kde je to povinné, ale dobrovolně i pro podnikající fyzické osoby realitních zprostředkovatelů.

Díky uvedenému provozu zdarma se navíc také domníváme, že realitní zprostředkovatel, který si vymíní, že klient bude muset disponovat datovou schránkou, jinak s ním nebude ochoten sepsat smlouvu a poskytovat mu zprostředkovatelskou službu, nenastaví v aktuální situaci neobhajitelnou podmínku. Klient ji nemůže napadnout jako šikanózní ustanovení, či podmínku, kterou by realitní zprostředkovatel zneužíval své podnikatelské postavení, nemůže si stěžovat na neoprávněnou podmínku poskytování služby. Může pouze upřednostnit konkurenci.

Případné předání nemovitosti

Doporučujeme omezit jen na nezbytné případy, které jsou pod smluvní sankcí, nebo pokud hrozí škoda z prodlení vzniklá buď omezením přístupu k nutné údržbě nebo opravě (havarijní stav), či vzniklá případným odsunem termínu vyvázání části kupní ceny nebo poskytnutí zástavy. Předávající a přejímající by měli přistupovat k jednání odděleně, opět by měl být za každou stranu přítomen maximálně jeden zástupce.

 

 

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.