Katastr nemovitostí omezuje dosud volný přístup k nahlížení do jeho databází.

Každý realitní zprostředkovatel má vzhledem ke svým povinnostem vyplývajícím ze Zákona o realitním zprostředkování nepochybně zřízen dálkový přístup do KN, ale pokud tomu tak není, pak věnujte zvýšenou pozornost následující zprávě:

Od června (není zatím známo od kterého data v červnu) bude omezen dosud volný přístup nahlížení do katastru nemovitostí. Jako důvod je udáván extrémní nárůst počtu přístupů způsobený nezákonným vytěžováním databáze „Nahlížení do KN“ softwarovými roboty.

Český úřad zeměměřický a katastrální možná už jen pouhý měsíc před avizovanými změnami neinformoval dosud širokou a ani odbornou veřejnost (např. prostřednictvím médií) o této chystané úpravě přístupu do databáze KN, aby se každý mohl na tuto změnu včas připravit. Pouze na svém webu uvádí ČÚZK stručnou informaci – viz zde.

V tomto sdělení se uvádí, že „anonymním (nepřihlášeným) uživatelům budou zobrazovány pouze základní informace o nemovitostech a řízeních, bez uvedení vlastníků nemovitostí a účastníků řízení. Kompletní údaje budou dostupné pouze pro uživatele přihlášené prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci – eidentita.cz nebo pomocí účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí.“

Nemáte-li nyní dálkový přístup do KN, nenechávejte zajištění vašeho přístupu k plné databázi KN na poslední chvíli. Zajistěte si co nejdříve dálkový přístup nebo přístup prostřednictvím výše uvedeného Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci. Nemusí to být pro každého rychle a bez komplikací.

Tuto záležitost budeme pozorně sledovat a o dalších podrobnostech vás ihned informovat.