Realitní zprostředkovatel – nejlepší příprava pro odbornou způsobilost – místo konání Praha

8.10.2024 – 11.11.2024

Úspěšný absolvent obdrží doklad pro získání vázané živnosti.

Místo konání: Praha, sídlo ARK ČR, Strašnická 3165/1b, Praha 10

Kurz má akreditaci od MŠMT ČR jako kurz rekvalifikační, Úřad práce může cenu kurzu proplatit.
Kurz je 14ti denní, 101 hodin výuky + 1,5 dne zkoušky a je rozdělen do jednotlivých částí.
Výuka je ve zmiňované dny od 8:30 do 16:30 hod.

Termíny jednotlivých částí včetně závěrečné zkoušky:

8. – 10.10.2024
15. – 18.10.2024
22. – 24.10.2024
5. – 6.11.2024
Zkoušky: 7.; 8. a 11.11. 2024

Po absolvování tohoto kurzu a složení zkoušky získáte osvědčení odborné způsobilosti, osvědčení o absolvování kurzuNOVĚ tedy také jedině u nás certifikát CEPI (Attestation of Recognition Certificate).

Náš kurz vás maximálně připraví. Kurz je přínosný jak pro realitní makléře s praxí, tak pro začátečníky v oboru – viz reference od účastníků kurzu 

Osvědčení o odborné způsobilosti od nás vám plně postačí k získání vázané živnosti na činnost „realitní zprostředkovatel“, bez kterého nemůžete realitní činnost poskytovat.

Cena rekvalifikačního kurzu včetně zkoušky odborné způsobilosti autorizovanou osobou:

Cena rekvalifikačního kurzu Realitní zprostředkovatel pro členy ARK ČR: 14.200,- Kč; osvobozeno od DPH
Cena rekvalifikačního kurzu Realitní zprostředkovatel pro nečleny ARK ČR: 19.800,- Kč; osvobozeno od DPH

Je možné zúčastnit se kurzu bez dosažení rekvalifikace a zakončení zkouškou před autorizovanou osobou. Cena kurzu bez zkoušky odborné způsobilosti a bez osvědčení o rekvalifikaci je 14.800,- Kč (+DPH).

V případě zrušení Vaší účasti týden předem či méně, můžeme uplatnit storno poplatek ve výši 30% z celkové ceny.

Účastníci kurzu, kteří složí zkoušku odborné způsobilosti, obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je veřejnou listinou a má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace.
Tato profesní kvalifikace nahrazuje školní vzdělání v oboru. Při žádosti o živnostenský list na vázanou živnost Realitní zprostředkovatel nahrazuje toto osvědčení doklad o školním vzdělání a praxi v oboru.

Účastníci kurzu, kteří složí zkoušku, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je veřejnou listinou a má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.
Tato profesní kvalifikace nahrazuje školní vzdělání v oboru.

Absolvování tohoto kurzu včetně úspěšného složení závěrečné zkoušky odborné způsobilosti podstatně zvýší vaši prestiž vůči klientům i obchodním partnerům.

Pořadateli byla udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provádění rekvalifikace prostřednictvím tohoto kurzu (MŠMT-9401/2019-1/126). K provádění zkoušky odborné způsobilosti pro obor „Realitní zprostředkovatel“ (kód profesní kvalifikace: 66-042-M) byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR udělena Asociaci realitních kanceláří ČR, resp. jejímu Informačnímu centru ARK, spol. s r.o. potřebná autorizace (č.j.: MMR-22281/2016).

Další informace o kurzu:

Kurz je určen:

–  Všem, kteří chtějí získat nebo si doplnit, znalosti z oblasti obchodování s nemovitostmi

–  Začátečníkům v oboru realit i praktikujícím realitním makléřům, kteří si chtějí vylepšit své vzdělání

–  Všem, kteří zároveň chtějí získat profesní kvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci pro obor obchodník s realitami

Přínosy kurzu pro absolventy:

–   Znalosti potřebné pro kvalifikovaný výkon činnosti realitního makléře (obchodníka s realitami), tj. zejména postupy a procesy při zprostředkování koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí, právní aspekty realitní činnosti
včetně  problematiky katastru nemovitostí, stavební minimum, oceňování a financování nemovitostí, marketing, komunikace s klienty aj.

Výhoda pro uchazeče o zaměstnání:

–   Osoby, které jsou evidovány na Úřadu práce je možná úhrada celé ceny kurzu Úřadem práce (k projednání žádosti potřebují úřady práce cca 1 měsíc)

Lektoři:

–   Všichni lektoři, kteří přednášejí v našich kurzech, jsou zkušenými odborníky ve své profesi (nepraktikujeme variantu jeden lektor umí vše…)

–   Přednášející jsou jednak realitní makléři (zpravidla majitelé realitních kanceláří) a dále pak právníci, daňoví poradci, odborníci na stavební právo, oceňování nemovitostí, komunikaci s klienty, marketing, stavebnictví,
výpočetní techniku,  z Katastru nemovitostí aj., vždy jsou úzce spojeni s praxí obchodování s realitami.

Studijní materiály:

–   Ke každému přednášenému tématu v kurzu dostávají účastníci studijní materiál a to buď v tištěné nebo elektronické podobě.

Doklady o absolvování kurzu:

–   Účastníci kurzu, kteří složí závěrečnou zkoušku, obdrží osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu pro obor Realitní zprostředkovatel/ka  a zároveň osvědčení o získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb.
od autorizované osoby  (osvědčení se státním znakem České republiky).

Čas výuky:

–   Výuka probíhá zpravidla v časech 8,30 až 16,30 hod s hodinovou polední pauzou a kratšími přestávkami v průběhu dne. Účastníci kurzu dostávají před jeho zahájením pozvánku a rozvrh s časovými údaji, názvy jednotlivých přednášek a jmény lektorů.

Z obsahu studia:

–  Práva a povinnosti související s činností realitního zprostředkovatele/ky
–   Smlouvy v praxi realitního zprostředkovatele/ky
–   Katastr nemovitostí v realitní praxi
–   Základy stavebnictví související s činností realitního zprostředkovatele/ky
–   Marketing při prodeji/pronájmu nemovitých věcí
–   Etika v činnosti obchodníka s realitami – Etický kodex CEPI
–   Informační technologie v praxi realitního zprostředkovatele/ky
–   Oceňování nemovitostí (odhad tržní hodnoty)
–   Financování nákupu nemovitostí
–   Postupy a procesy při zprostředkování koupě, prodeje, nájmu, pronájmu nemovitých věcí
–   Orientace ve zprostředkovatelských procesech – komunikace se zákazníkem

Přihlášky, informace:
mobil: 733 109 312, 608 446 656
tel.: 272 762 953, 272 771 412
E-mail:  kurzy@arkcr.cz

Závazná přihláška

Závazně se přihlašuji na seminář Realitní zprostředkovatel – nejlepší příprava pro odbornou způsobilost – místo konání Praha

    Adresa úřadu práce
    Adresa společnosti
    Vaše adresa

    Pole označená * jsou povinná