Lhůty pro podání za zdaňovací období 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemá-li FO povinnost podat přiznání, podává Přehled ZP do 8. 4. 2021.
Oznámení odkladu pro podání přiznání: ZP do 30. 4. 2021, SP ne.

FO= fyzická osoba
ZP= zdravotní pojištění
DP= důchodové pojištění
poradce=daňový poradce nebo advokát

Podle rozhodnutí ministryně financí se neuplatní sankce, pokud bude přiznání podáno o jeden měsíc později, kromě 1.7.2021. Tzn. že se de facto lhůta z 1.4.2021 prodlouží na 3.5.2021 a z 3.5.2021 na 1.6.2021.

Zpracoval: Ing. Petr Kout, daňový poradce