Odborná způsobilost

Význam dokladu odborné způsobilosti realitního zprostředkovatele

Mít osvědčení odborné způsobilosti v oboru realitní zprostředkovatel je dnes nezbytně nutné pro možnost provozování této činnosti. Od data účinnosti nového zákona o realitním zprostředkování (zákon č. 39/2020 Sb.) a s ní související novelu živnostenského zákona, je pro výkon naší profese nutné mít živnostenský list na tzv. vázanou živnost. Pro osoby nově vstupující do tohoto podnikání není jiná možnost než složit zkoušku odborné způsobilosti (nemohou prokázat praxi v tomto oboru činnosti). Jedinou výjimkou mají absolventi některých oborů vysokých škol (právnické fakulty, ekonomické nebo stavební školy).

Avšak i pro realitní zprostředkovatele, kteří již získali vázanou živnost pro tuto činnost na základě prokázání odborné praxe a příslušného školního vzdělání, je získání osvědčení odborné způsobilosti na základě vykonání zkoušky důležité. Například pro klienty, jako důkaz jejich praktických i teoretických znalostí při zprostředkování realitních obchodů.

Zejména pro začínající realitní makléře, ale i pro ty, kteří již mají v oboru určitou praxi, je pro přípravu na zkoušku odborné způsobilosti vítanou pomocí absolvování rekvalifikačního kurzu Realitní zprostředkovatel. Také v letošním roce pořádáme několik běhů tohoto kurzu. Nedílnou součástí těchto kurzů je již zmíněná zkouška odborné způsobilosti.

Tento náš kurz má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako kurz rekvalifikační, úřady práce mohou tedy registrovaným uchazečům o zaměstnání cenu kurzu uhradit. Rekvalifikační kurzy se ze zákona pořádají prezenční formou. V době proticovidových opatření byla dána výjimka a bylo nám umožněno několik běhů kurzu pořádat formou online. V prvním pololetí letošního roku jsme ještě dva běhy tohoto kurzu proto pořádali nikoli prezenční formou, tedy za účasti frekventantů v naší učebně, ale v této době jedinou možnou formou, tedy on-line. Nebylo to možná tak komfortní, jako když vyučující a účastníci kurzu jsou spolu v jedné místnosti a mohou mezi sebou přímo tváří v tvář komunikovat, ale i tak byl o tento kurz velký zájem. V červnu letošního roku ministerstvo – v důsledku zlepšené situace s onemocněním covid 19 – zrušilo možnost konat tento kurz formou on-line. Proto jsme první podzimní termín kurzu opět pořádali již tradiční prezenční formou.

Zájemci o další termíny kurzu Realitní zprostředkovatel se mohou o kurzu i o zkoušce informovat a přihlásit na webu ARK ČR (nejbližší běh dalšího kurzu začíná již 7.11.2022  – viz zde.

Zkoušku odborné způsobilosti je možné také absolvovat samostatně – informace a termíny – viz zde. Zkouška se skládá z písemného testu a z části ústní a praktické. Zájemci o tuto zkoušku (ať už v rámci kurzu Realitní zprostředkovatel nebo samostatnou zkoušku) získají jako součást studijního materiálu velkou sadu otázek. Na část z nich pak budou v testu odpovídat.  Zkouška probíhá před Autorizovanou osobou dle platných předpisů. Asociace realitních kanceláří ČR garantuje nezávislý průběh a regulérnost zkoušek.

Od letošního roku je rekvalifikační kurz „Realitní zprostředkovatel“, pořádaný Informačním centrem ARK spol. s r.o., konaný dokonce se záštitou CEPI! Bylo totiž ověřeno, že kvalita našeho rekvalifikačního kurzu odpovídá standardům a předpisům CEPI, proto jej bylo možné kvalifikovat jako evropský. CEPI je mezinárodní realitní asociace s centrálou v Bruselu. Řádnými členy CEPI jsou výhradně prověřené evropské profesní asociace realitních makléřů a správců nemovitostí primárně ze zemí Evropské unie.

red.