Osvobození přilehlých pozemků od DPH při jejich prodeji neprošlo

"Balíček"  novel daňových zákonů schválen poslanci.

Prodej pozemků a DPH

Poslanecká sněmovna 4. dubna schválila tzv. daňový balíček a to v původním znění, odmítla tedy pozměňovací návrhy senátu. Podle senátního návrhu by se při prodeji pozemků měly zdaňovat pouze ty pozemky, na kterých stojí stavba. Dále byl poslaneckou sněmovnou odmítnut návrh senátu na zúžení definice stavebního pozemku – stavební pozemek by byl pouze takový, na kterém by bylo možné postavit stavbu pevně spojenou se zemí (samozřejmě na základě stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášením stavby).
Informace o DPH při prodeji pozemků platné od 1.1.2016 – stav, který díky výše uvedenému zamítnutí senátního návrhu bude platit i nadále – najdete v článku Základní informace o prodeji nemovitých věcí z pohledu DPH od roku 2016 – viz zde.

Daň z příjmů u OSVČ – snížení limitu pro možnost využití výdajového paušálu

V rámci tohoto daňového balíčku bylo schváleno snížení limitu u OSVČ (osob samostatně výdělečně činných), které při výpočtu základu daně z příjmů využívají místo skutečných výdajů tzv. paušální částku danou procentem z jejich příjmů. Dosavadní výše limitu 2 miliony korun příjmů za rok, kdy lze ten způsob uplatnění výdajů využít, byla tato hranice snížena na 1 milion korun.

Zvýšení slev na dani na děti

Součástí schválených daňových změn je také navýšení slev na druhé dítě (o 2.400 Kč) a na třetí a každé další dítě o 3.600 Kč ročně.

Účinnost

Všechny tyto schválené novely daňových zákonů budou předány k podpisu prezidentovi republiky, účinné budou 15 dní od zveřejnění ve Sbírce zákonů.