Počet RK v ČR k 30.11.2022

Podle aktivních pojištění realitního zprostředkování eviduje MMR k 30. listopadu 2022 přesně 9302 fyzických osob a 3010 právnických, okolo 350 dalších FO v posledních dvou letech ukončilo činnost nebo aktivně nepodniká a dříve uzavřené pojištění již neplatí. Zda všichni platící pojištění skutečně také v realitách dále podnikají, není možno přesně ověřit.  Aktuálně inzerujících osob na veřejných inzertních portálech, jak dále uvádí Pavel Rakouš z MMR, je však od poloviny roku nepochybně méně, než tomu bylo ve stejném období loňského roku. Živnostenské úřady evidují cca 17 600 vázaných živností, toto číslo je však třeba brát s ještě větší rezervou, jde o počet všech vydaných vázaných živností realitního zprostředkovatele včetně těch, co tuto živnost aktivně nevykonávají, či ji mají dokonce pozastavenou.