Podle provize realitní kancelář raději nevybírejte

Úvaha ing. Jaroslava Novotného, prezidenta ARK ČR, o kritéríích při výběru realitní kanceláře.

Nemálo lidí u nás si chybně zvyklo měřit vše penězi a snaží se ušetřit za každou cenu. Nakoupí například bezhlavě zlevněné potraviny, jimž končí doba trvanlivosti, nebo potřeby pro domácnost, které vydrží pouze několikeré použití. Ne nadarmo se ale říká, že nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci.

Takže mě ani příliš neudivilo, když jsem nedávno při zadání poptávky na realitní služby dostal od klienta jedinou otázku: Kolik si berete provize?

Tato otázka by byla zcela odůvodněná, kdyby tento klient měl naprosto jasno o rozsahu služeb, které na trhu realitní kanceláře poskytují, jakož i o nabídce služeb naší kanceláře. O tom ale evidentně nic nevěděl.Byl zřejmě přesvědčen o tom, že všechny realitky poskytnou klientovi totéž a že jediným kritériem pro jeho rozhodnutí pro výběr kanceláře má být výše provize.

Tak tomu ovšem samozřejmě není. Rozsah a kvalita služeb je u různých realitních kanceláří velmi odlišný.

Setkal jsem se například s tím, že realitka za sjednanou provizi nemovitost pouze nabízela na internetu. K realizaci obchodu nakonec došlo i bez jejího přičinění, a přesto požadovala na klientovi úhradu provize v řádu dvou procent. Protože klient  i takovou nemravnou smlouvu vědomě podepsal,provizi musel zaplatit. To byla ta jedna z nejdražších služeb. Klient prakticky platil za nic.

Co má být obsahem realitních služeb při zprostředkování prodeje není žádnou obecně platnou normou definováno. Má kancelář pouze nemovitost nabízet, nebo má i zajišťovat prohlídky nebo například zodpovídat i za to, že dům má skutečně v podzemí vedenu kanalizační přípojku. Rozsah služeb tak kultivuje sám trh, požadavky klientů a nabídka jednotlivých realitních kanceláří.

Asociace realitních kanceláří ČR proto již v minulosti schválila tzv. minimální rozsah služeb, který může klient od členské kanceláře za sjednanou provizi obdržet. Služby začínají prohlídkou nemovitosti, kontrolou a případně zajištěním potřebných dokladů, zpracováním nabídkové dokumentace.

 

Pokračuje se prováděním marketingových aktivit, inzercí, organizováním prohlídek. Kancelář vede jednání s potenciálními zájemci o koupi, informuje prodávajícího a stavu zakázky. V případě, že je kupující rozhodnutý koupit, připravuje podklady pro sepis příslušných smluv, zajistí sepis těchto smluv a např. i jejich následné doručení na příslušný katastrální úřad.

Další služby mohou spočívat v zajištění bezpečné ochrany správy kupní ceny, pomoci při daňových záležitostech, pomoci se zajištěním hypotéčního úvěru, přehlášením odběru energií a dalšími nadstandardními službami (zajištění úklidu, oprav, vymalování apod..

Výše odměny, tedy provize kanceláře, je věcí dohody smluvních stran. Nepochybně je i závislá na rozsahu služeb, jejich kvalitě a rychlosti. Obvykle je odměna sjednána procentem z kupní ceny. Její výše se pohybuje v jednotkách procent. U obvyklých nemovitostí se podle obecných informací z trhu pohybuje v rozmezí tří až šesti procent.

Je jisté, že nikdo z nás nechce zbytečně utrácet, mrhat prostředky, svým časem ani intelektem. O to více by měl každý, kdo poptává obdobné služby přemýšlet o tom, co za své prostředky očekává a v jaké kvalitě.  Pak teprve hodnotím cenu. Nebudu přece přistupovat k volbě toho, kdo mně má odstranit bradavici na nose tak, že volím toho nejlevnějšího. Možná, že by takto vyšel nejlépe řezník z nuceného výseku. Čímž se nechci negativně dotknout žádné profese.

 

Je třeba mít na zřeteli i to, že realitní služby zacházejí s majetky, které jsou vedle života, zdraví a mezilidských vztahů to nejhodnotnější, co máme. Nemovitosti obchodujeme často pouze jednou za život.  Udivuje mne, že kritérium odměny, provize je přesto pro mnoho klientů jediným a hlavním faktorem v rozhodování, čí služby využijí.

Vychází však najevo, že úroveň realitních služeb bývá diametrálně rozdílná. Mnohdy tyto služby končí rozčarováním nebo dokonce finanční újmou v rovině špatného obchodu nebo dokonce i podvodu.

Je zjevné, že nejmenší provize nemusí být tou pravou úsporou. Může tak nastat situace, že to nejlevnější se může stát tou nejdražší službou, kterou člověk v životě nakoupil.

Jaroslav Novotný
prezident Asociace realitních kanceláří ČR

 

 

 

 

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.