Pojištění jednatele právnické osoby (RK)

Je to pár dní, kdy Pavel Rakouš z MMR publikoval na FB zprávu, že se: „Opět se, po více než půl roce, množí dotazy na pojištění jednatele PO“

To mohu potvrdit i za Asociace realitních kanceláří České republiky. Odpovídáme na podobné dotazy prakticky pořád. A tak si myslím ,že neuškodí Pavlovu zprávu publikovat i na webu (takže dále jej cituji):

„…, a to tentokrát v podivných souvislostech, kdy prý jednatel je zároveň podnikatel.  V § 7 ZRZ je uvedeno, že pojištěn musí být realitní zprostředkovatel po dobu výkonu své činnosti, a v § 2 písm. b) je uvedeno, že zprostředkovatelem je ten, kdo zprostředkování vykonává jako podnikatel. Což podle živnostenského zákona a OZ znamená, že má své IČ, práci vykonává na své riziko a své náklady a za účelem výdělku (zisku). Pokud tedy jednatel v PO nemá své IČ, nevykonává tuto činnost za FO jako podnikatel, tedy zejména nefakturuje jako podnikatel uvedené PO svoji činnost, ale vykonává ji v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru, pak se pochopitelně pojistit nemusí. Pojištěna je PO. Pojišťovny by navíc měly problém pojistit nepodnikatele podnikatelskou pojistkou. Pokud však pro právnickou osobu jednatel za odvedenou práci fakturuje na své IČ, což jsem si ještě donedávna myslel, že není dost dobře možné, ale byl jsem vyveden z naivního omylu, pak je situace odlišná. Je třeba se podívat na smlouvu, na základě které tak fakturuje. Upozorňuji, že v případě, kdy se jednatel podílí nějakým způsobem na provizi, kterou získá PO, pak je docela dosti pravděpodobné, že je také zprostředkovatelem. Zároveň však ve mně vzbuzuje podiv, že to neřeší vlastníci, neboť se, dle mého, může jednat o protizákonný střet zájmů. A to i v případě, že nemá tento jednatel své samostatné obchody, ale podílí se jen na obchodech PO.“ Konec citace.