Poučení pro subjekt údajů o zpracování osobních údajů Asociací realitních kanceláří ČR

Informace o způsobu nakládání s osobními údaji:

Níže se dočtete, k jakým účelům budeme e-mailovou adresu používat a jaká jsou vaše práva v souvislosti s jejím poskytnutím.

Právní základ zpracování.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání novinek e-mailem je váš souhlas. Právním základem zpracování evidence udělených souhlasů je plnění právních povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů. V rámci každého e-mailu budete mít možnost toto zasílání do budoucna odmítnout.

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?

Budeme o vás zpracovávat tyto osobní údaje: e-mailovou adresu a přehled e-mailů, které jsme vám zaslali. Dále budeme zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů (obvykle uložením informací o době udělení souhlasu, vč. Vaší IP adresy, ze které vyplnili Vaši e-mailovou adresu) a kdy jste jej odvolali.

Komu budeme Vaše údaje předávat?

K vašim osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů, (ii) osoby zajišťující pro nás rozesílku e-mailů, pokud takové osoby budeme využívat, (iii) provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh.

Jak dlouho budeme údaje o vás zpracovávat?

Údaje o vás budeme zpracovávat primárně do odvolání vašeho souhlasu se zasíláním e-mailů. Údaje o tom, že jste nám souhlas udělili či jej odvolali, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu po odvolání souhlasu za účelem prokázání, na jakém základě jsme vám e-maily zasílali.

Kde se budou vaše údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v našich interních počítačových systémech.

Poučení o vašich právech

Upozorňujeme:
1) nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné
2) souhlasy ke zpracování osobních údajů nám udělené můžete kdykoliv odvolat i bez uvedení důvodu zasláním emailu na arkcr@arkcr.cz. Po odvolání souhlasu s užitím Vašeho emailu bude smazán z naší databáze.

Podle zákona č. 101/2000 Sb. (v souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) má každý subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.

 

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1)         požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

2)         požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího).

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.