Problematika hlášení kontaktních osob na FAU

Pokyn pro realitní zprostředkovatele je vydáván po konzultaci s FAÚ.
Doufáme, že přispěje k lepší orientaci realitních zprostředkovatelů v problematice hlášení kontaktních osob. Součástí vodítka jsou i informace, KOMU (FAÚ datovkou, emailem či poštou) a JAK (prostřednictvím formuláře uveřejněného na webu FAÚ) mají kontaktní osobu hlásit.

 

  1. Tento návod se netýká právnických osob (s.r.o., a.s., v.o.s., apod.). U nich je povinnost ohlásit kontaktní osobu bez diskuze. Je připravený především pro fyzické osoby podnikající a fyzické osoby. Cílem je jim usnadnit orientaci v povinnosti nahlášení kontaktní osoby dle § 22 odst. 1 AML zákona

 

  1. Realitní zprostředkovatel je realitní makléř nebo realitní kancelář, kteří pro své klienty zajišťují realitní zprostředkování: Prodej, pronájem, nákup, konzultace a další služby související s nemovitostmi. Přesnou definici najdeme v §2 a §3 zákona o realitním zprostředkování.

 

  1. Jednání na vlastní jméno a odpovědnost znamená, zda je vaše IČ, sídlo a název uvedené na smlouvě o realitním zprostředkování, případě na rezervační smlouvě (smlouva o blokovacím depozitu, apod.). Pokud jednáte na základě plné moci jménem realitní kanceláře (s.r.o., a.s., či jiné fyzické osoby podnikající), tak jednáte jejím jménem a na její odpovědnost.

 

  1. Kontaktní osobu hlásíte Finančnímu analytickému úřadu. Pokud máte datovou schránku, tak do datové schránky egi8zyh. Pokud nemáte datovou schránku, pak e-mailem na fau@mfcr.cz nebo na korespondenční adresu FAÚ poštou: P.O. BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1. Vzor oznámení kontaktní osoby najdete na https://www.financnianalytickyurad.cz/kontrolni-cinnost/kontaktni-osoba.html, a to včetně pokynů pro práci se vzorem.