Prohlášení zveřejněné CEPI ke krizi způsobené šířením viru Covid-19 a dopadu, který má pandemie na realitní sektor.

Covid-19 a sektor nemovitostí

Současná nouzová situace v oblasti veřejného zdraví způsobená pandemií Covid-19 má dopad na odvětví nemovitostí. Tato situace vyžaduje pečlivé řízení, aby se zabránilo škodlivým důsledkům pro evropský trh s nemovitostmi. Omezující opatření, zavedená v různých zemích, omezují možnosti realitních profesionálů vykonávat potřebné činnosti. Realitní zprostředkovatelé nemohou provádět prohlídky (nebo jsou přísně omezeni), setkávat se s klienty a pomáhat jim fyzicky realizovat jejich záměry. Existující transakce čelí nejistotě kvůli obtížím při jejich realizaci, v průběhu jejich dokončování, při předávání klíčů, přijímání nových pokynů je velmi obtížné. To pravděpodobně povede k podstatnému poklesu počtu transakcí.

Správci nemovitostí čelí problémům v oblasti zajištění bezpečné správy nemovitostí a údržby budov. Je obtížné zajistit, aby byly provedeny nezbytné úkony, při respektování pravidel sociálního distancování. Majitelé nemovitostí s bytovými jednotkami, resp. správci těchto objektů, se potýkají s obtížemi, protože valné hromady, schůze spolumajitelů, společenství vlastníků apod. není možné uskutečňovat a nelze proto přijímat potřebná rozhodnutí.

Chápeme obtížnost současné situace a prvořadý význam opatření v oblasti veřejného zdraví pro překonání krize. Musíme však připomenout jak regulačním orgánům EU, tak vnitrostátním orgánům, že:

  • Většina společností působících v oblasti nemovitostí jsou malé a střední podniky a potřebují naléhavou podporu, aby si udržely své obchodní činnosti.
  • Sektor nemovitostí je pro evropské hospodářství životně důležitý jako zdroj investic a jako motor růstu a tvorby pracovních míst.
  • Finanční likvidita a dostupnost finančních prostředků jsou zásadní pro zdraví na trhu s nemovitostmi.
  • Důvěra spotřebitelů musí být udržována v zájmu pokračujícího fungování trhu, pokud jde o prodej i pronájem.

 

Žádáme, aby při zavádění podpůrných opatření nebyly přehlíženy potřeby sektoru nemovitostí. Finanční podpora všech evropských podnikatelských činností, včetně realitních služeb, musí být zajištěna všemi možnými způsoby, alespoň v příštích několika měsících. Současně by měla být v odvětví nemovitostí využita příležitost podpořit ekologické investice a podpořit zavádění „Evropské ekologické dohody“.

 

Nemovitosti a zastavěné území obecně poskytují, v současných obtížných okolnostech, přístřeší všem. Trh s nemovitostmi musí i v této nejisté době nadále fungovat v zájmu všech občanů EU, aby si byli schopni najít slušné bydlení a přístřeší, jakož i investorům.

Vzhledem k tomu, že se evropské hospodářství zpomaluje, CEPI žádá, aby byla obavám realitního sektoru věnována pozornost, aby se zabránilo riziku krize.

CEPI – Propojení evropských realitních profesionálů po celé Evropě

Posláním CEPI, Evropské asociace realitních profesí, je podporovat evropský trh s nemovitostmi a přeshraniční transakce posílením práce a činností realitních profesionálů. Zastupujeme dvacet šest národních profesních organizací realitních kanceláří a správců nemovitostí se sídlem v osmnácti zemích EU a ESVO.

Jejich jednotliví členové jsou denně aktivní ve všech odvětvích trhu s nemovitostmi, zahrnující prodejní transakce i dlouhodobou správu nemovitostí.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.