Průlomové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu: daň z nabytí nemovité věci a DPH

Informace o novém rozsudku Nejvyššího správního soudu: výpočet daně z nabytí nemovitosti z ceny bez DPH?

Průlomové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu:
daň z nabytí nemovité věci a DPH

 

V dosavadní praxi správci daně vyměřují daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny, celkové placené, nyní i jen sjednané částky, tzv. úplaty. Pokud prodej nemovité věci podléhá DPH, vyměřují daň z celkové částky včetně DPH. Tento přístup vychází z jazykového výkladu zákonného opatření Senátu. Rozsudek Nejvyššího správního soudu 4 Afs 88/2017-35 z 28.6.2017, zcela přelomový, však tento přístup považuje za chybný. Nejvyšší správní soud vyjádřil názor, že je třeba pojmy „úplata“ a „sjednaná cena“ vykládat tak, že se jedná o částku bez DPH. Přestože je DPH součástí kupní ceny, není majetkem a příjmem prodávajícího a prodávající ji odvádí státu.

Na základě tohoto rozsudku by bylo možné, pokud neuplynula tříletá lhůta od vyměření daně, podat dodatečné přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí na nižší daň a požádat o vrácení odpovídající části daně.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.