Stav novely zákona o realitním zprostředkování

Návrh novely zák.č. 39/2020 Sb. (sněmovní tisk 1126, načteno dne 15.1.2021) byl dne
24.3.2021 ve druhém čtení projednán Sněmovnou a posunuje se tak k dalšímu
legislativnímu procesu.
Podstata této novely spočívá v:
1) Prodloužení lhůty pro splnění podmínek nutných pro přechod z volné živnosti na
živnost vázanou pro realitní zprostředkovatele, kteří již před účinností ZRZ realitně
podnikali v režimu volné živnosti, a to do 31.12.2021. Jedná se o nový termín, do kterého
by museli realitní zprostředkovatelé splnit podmínku vzdělání, praxe nebo profesní
kvalifikace dle § 24 ZRZ.
Pro odklad doložení odbornosti do 31.12.2021 by zprostředkovatelé podle tohoto návrhu
(oproti původní předloze) museli učinit aktivní kroky, aby mohli získat uvedený odklad.
Nešlo by tedy pouze pasivně čekat na posunutý termín, v takovém případě by se jednalo
o neoprávněné podnikání. Ustanovením § 1 uvedené novely (ohlášením vázané živnosti
na ŽÚ podle § 25 odst. 1 ZRZ bezprostředně po účinnosti novely) se legislativci snaží
určitým způsobem vyřešit problém retroaktivity zákona, kdy lhůta pro „překlopení živnosti
na vázanou“ skončila 3.3.2021, tedy před účinností projednávané novely.
2) Nově by také byla zavedena lhůta pro činnost realitního zprostředkovatele pro
začínající realitní makléře, resp. pro ty, kteří zahájili/zahájí své realitní podnikání po
účinnosti ZRZ. Tito realitní zprostředkovatelé (fyzické osoby) by mohli poskytovat služby
realitního zprostředkování bez povinnosti splnění podmínek dle § 24 ZRZ v režimu volné
živnosti, a to také až do 31.12.2021.
Pro tyto nově příchozí makléře by byla pouze dvě omezení, a to že by museli svou
činnost vykonávat pod realitní kanceláří (resp. pod již podnikajícím realitním
zprostředkovatelem) a že by nemohli svým jménem poskytovat úschovy podle § 4 ZRZ.

INFO z MMR: výsledek připomínkového řízení k návrhu novely Nařízení vlády k obsahové náplni živností vázaných
Nově je vložena část: „Realitní zprostředkování“ a text ve sloupci Obsahová náplň živnosti, který zní:
„Činnosti spočívající ve vyhledání toho, kdo má zájem o uzavření realitní smlouvy se zájemcem, poskytnutí inzertní služby realitního obchodu, posouzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny, zpracování marketingu nemovité věci, zajištění prohlídky nemovité věci, obstarání stávající stavebně technické dokumentace související s nemovitou věcí, zprostředkování poskytnutí právních služeb, zprostředkování uzavření realitní smlouvy, zprostředkování úschovy peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy za podmínek stanovených zákonem o realitním zprostředkování, poskytování úschovy peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy za podmínek stanovených zákonem o realitním zprostředkování.“

Pevné zařazení ST 1126, tedy novely ZRZ, je na středu 21.4. jako první bod v rámci třetích čtení.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.