Stav projednávání novely zákona o realitním zprostředkování

Aktuálně probíhá meziresortní (tedy mezi ministerstvy) připomínkové řízení k návrhu skupiny poslanců na novelizaci ZRZ ohledně posunu termínu pro doložení odbornosti. Jak již Pavel Rakouš o tom psal – termín 3. 3. 2021 by se posunul na konec roku 2021. Řízení je zkrácené a zjednodušené, je osloveno jen 5 úřadů, které mají jeden každý do 2. února zaslat vládní legislativě své individuální stanovisko k návrhu ve standardní podobě s finálním výstupem vtěleným do jedné ze tří pozic: souhlas, nesouhlas, neutrální. Tyto výstupy z jednotlivých úřadů bohužel MMR nemůže sdělovat, jde o neveřejná stanoviska. Z nich vzejde následně na jednání vlády finální názor, ten již bude oficiální. Jako pravděpodobnou odhaduje P.R. výslednou pozici vlády v podobě souhlasu, byť možná s výhradami či podmínkami. Ale nepředbíhejme. Nicméně i v kladném případě, tedy s podporou vlády, má  nadále pochybnost o tom, zda se to stihne schválit a publikovat ve Sbírce zákonů do 3. 3. 2021, návrhů má Sněmovna do zásoby na půl roku, a navíc k návrhu novely ZRZ se po případném schválení Sněmovnou ještě musí vyjádřit Senát a prezident. A volby se blíží, diskuze se budou zužovat na to nejdůležitější z důležitého, co je třeba ještě do konce mandátu tohoto zákonodárného sboru zvládnout.