Tisková zpráva ARK ČR k připravovanému zákonu o realitním zprostředkování

Asociace realitních kanceláří ČR , jako iniciátor i konzultant připravovaných úprav, vždy  usilovala, aby v  právních úpravách činnosti realitní kanceláře bylo zakotveno, že prostředky  klientů musí být spravovány na speciálních účtech, oddělených od hospodaření realitní kanceláře. Podobně jako to mají dražebníci a i jiné profese. Banky takový instrument nabízejí. Ke zneužití spravovaných prostředků dochází samozřejmě i u jiných subjektů než jsou realitní kanceláře. To, že  aktuální znění zákona tuto problematiku neřeší, není zásluhou ani ovlivněním přípravy právní úpravy Asociací realitních kanceláří ČR.