V Česku se rozjíždí startup Igluu, přináší inovativní online realitní platformu

Praha, 4.12.2023 - Český realitní trh je v současné době roztříštěný a zaměřený zejména na práci s nabídkou nemovitosti, o čemž se přesvědčil každý, kdo chtěl kdy prodat, koupit nebo (si) pronajmout byt. Realitní makléři pod tlakem náročnosti a množství administrativy často nestíhají to nejdůležitější: kvalitní péči o klienta. Na tyto nedostatky reaguje nová platforma Igluu, která si klade za cíl pomoci realitním makléřům a jejich klientům a digitálně je propojit s jasným cílem: zjednodušit práci a posunout procesy kolem nemovitostí na vyšší úroveň, například zapojením umělé inteligence. Igluu přináší do České republiky americké know-how, zkušenosti a také mezinárodní realitní datový standard RESO pro standardizaci dat, který se běžně užívá v zahraničí, zejména ve Spojených státech.

Martin Mucha, spoluzakladatel Igluu, začal již v roce 2013 budovat hlavní myšlenku platformy, tedy, že technologie mohou realitnímu trhu přinést modernizaci, digitalizaci a propojení mezi všemi účastníky. Spolupodílel se na rozvoji dnes již velmi úspěšné realitní platformy v USA a Kanadě, která je předobrazem Igluu. Tento kompletní realitní ekosystém dnes používá přes 55 tisíc realitních makléřů ve státě New York a více než 75 000 makléřů v Kanadě. Pro představu je to kolem 8 % všech makléřů v Severní Americe a téměř 60 % těch kanadských.

Nyní Martin Mucha předává své bohaté know-how získané na americkém a kanadském realitním trhu a ve spojení s ČSOB a americkými partnery založili v Česku startup Igluu. Po dvouletém intenzivním vývoji, implementaci americko-kanadských technologií a specifických úpravách pro český trh, včetně napojení na katastr nemovitostí či integraci služby Bankovní identity, je Igluu připraveno představit svou platformu veřejnosti. Má ambici stát se lídrem v oblasti digitální transformace českého realitního trhu s přínosem jak pro realitní makléře, tak i pro ostatní účastníky tohoto trhu: vlastníky, kupující, pronajímatele a nájemce.

Úspěch ještě před samotným spuštěním

Úspěch platformy Igluu je patrný již před samotným spuštěním, a to díky aktivnímu zapojení několika významných realitních kanceláří. Mezi prvními profesionálními klienty jsou Century21 Česká republika a Realitní Kancelář Evropa, které již teď vnímají hodnotu a potenciál, který Igluu do realitního trhu přináší.

Zjednodušení každodenní agendy realitních makléřů

Igluu klade velký důraz na efektivitu a zjednodušení rutinních úkonů realitních makléřů – vše od vytváření nabídek až po komunikaci s klientem, zájemcem, bankou i katastrálním úřadem. Díky propojení s moderními technologiemi, jako je například elektronické uzavírání smluv s využitím digitálního podpisu BankID, se makléři mohou plně soustředit na klíčový aspekt své práce, na klienta. Platforma má za cíl usnadnit komunikaci s klienty, správu nabídek a všech dokumentů a poskytnout přístup k inovativním nástrojům podporovaných umělou inteligencí a dalšími moderními technologiemi. Makléři tak získají jedno ucelené prostředí, které je propojí s aktéry realitního trhu, a ve kterém budou moci být v konečném důsledku produktivnější a poskytovat klientům špičkový servis.

Digitální propojení trhu

Jednou z inovací, které přináší Igluu na český realitní trh, je tzv. MLS systém (Multiple Listing Service), který usnadňuje spolupráci realitních profesionálů. Na MLS pro Českou republiku Igluu úzce spolupracuje se strategickým partnerem, Asociací realitních kanceláří. Společně vytvořili první MLS pravidla, která nastavují procesy systematické spolupráce mezi makléři. „Právě spolupráce mezi realitními makléři na trhu se snahou změnit normu v dosavadním transakčním přístupu je naším dalším klíčovým prvkem a cílem. Díky integrovaným MLS pravidlům mohou realitní makléři systematicky spolupracovat na transakcích, sdílet navzájem nabídky a rozšiřovat tím svůj dosah na trhu. Tato inovace přináší konkrétní výhody pro makléře, kteří nyní mohou efektivněji spolupracovat s kolegy i z jiných realitních kanceláří, což v konečném důsledku jen zvyšuje šance na úspěch pro všechny zúčastněné strany,“ vysvětluje Martin Mucha, spoluzakladatel Igluu. Spolupráce v souladu s MLS pravidly vytváří dynamické prostředí, kde se sdílením informací mezi makléři posiluje transparentnost a efektivita celého realitního trhu. Důležitým přínosem MLS jsou také služby pro kupující.

Digitální nástroje a inovace tvoří jednu ze strategických oblastí zájmu asociace, které se věnujeme již od roku 2018. Řešení Igluu nám umožní významně inovovat podobu a rozsah spolupráce a komunikace mezi našimi členy. Tak pokročilé řešení by s ohledem na velikost českého trhu nikdy nevzniklo,“ doplňuje Jan Borůvka, generální sekretář Asociace realitních kanceláří ČR a aktuální prezident CEPI (European Association of Real Estate Professions).

Nad rámec dalších tradičních funkcí přináší Igluu inovativní služby a funkce díky integraci BankID. Tento krok umožňuje makléřům rychlou identifikaci klientů a také využití elektronického podpisu BankID Sign. Samozřejmostí je pak také napojení na služby či otevřená data katastru nemovitostí a jejich integrace do Platformy Igluu.

Další inovativní službou na realitním trhu, kterou Igluu přináší, je Igluu Fincheck. Tato služba, vytvořená ve spolupráci se společností CRIF CZ, je první služba svého druhu na českém trhu, která umožňuje veřejnosti přístup k údajům o svém finančním zdraví a pohled na její hodnocení napříč českým finančním trhem. „Jedná se pro nás o unikátní spolupráci s partnery, kteří chápou význam finanční gramotnosti podobně jako my a cítí důležitost tohoto tématu. Společně budeme nabízet hned několik atraktivních produktů, které přináší inovaci do finanční sféry v online prostředí a uživatelům pomáhají získat přehled o vlastních financích. Věřím, že nám tato spolupráce přinese nové příležitosti, otevře zajímavé možnosti pro naše zákazníky a povede k realizaci dalších inovativních projektů,“ říká ke spolupráci Romana Knyblová, projektová manažerka CRIF portálu kolikmam.cz, který za službou Fincheck stojí.

Dalším přínosem Igluu je jeho úzká spolupráce se světem finančních institucí. „Integrace s bankovními institucemi, včetně našeho partnerství s ČSOB skupinou, umožňuje uživatelům přístup k široké škále finančních a bankovních služeb přímo prostřednictvím digitálního ekosystému Igluu. Společně pracujeme na tom, aby uživatelé Igluu mohli získat předschválení hypotečního úvěru online či využívat další finanční produkty. To vytvoří jednoduché a efektivní podmínky pro financování nemovitostí, čímž se celý proces realitního obchodování posune na naprosto novou úroveň dostupnosti a přístupnosti pro všechny zainteresované strany,“ objasňuje další výhody Pavel Dvořák, jednatel Igluu.

Jak najít spolehlivého a finančně zdravého nájemce?

Igluu se však nezaměřuje pouze na realitní kanceláře. Druhou, neméně důležitou, cílovou skupinou platformy jsou i jednotlivci, ať už vlastníci, kupující, nájemci nebo pronajímatelé,
a i těm přináší inovativní nástroje a služby pro efektivní správu, vyhledávání a uzavírání nemovitostních transakcí.

Již zmiňovaný produkt Igluu Fincheck umožní vlastníkům získat komplexní informace o finanční stabilitě potenciálních nájemců, kteří si Igluu Fincheck pořídí a zašlou jej vlastníkovi nemovitosti. V rámci Igluu Finchecku je možné vytvořit si zkrácenou verzi, tzv. Igluu Passport, který neobsahuje konkrétní citlivé údaje o financích, ale zároveň obsahuje užitečné souhrnné hodnocení rizikovosti klienta z pohledu finančních institucí. Možnost online správy smluv včetně podpisu prostřednictvím BankID zjednodušuje administrativu spojenou s pronájmem nebo prodejem nemovitosti, vše od přepisu energií po podpisy smluv bude možné vyřešit elektronicky.

„Pro kupující přináší platforma moderní způsoby vyhledávání nemovitostí s podporou umělé inteligence. Ta s sebou nese úplně nové možnosti vyhledávání. Takové, o kterých jsme si před nedávnou dobou mohli jen nechat zdát. Tato funkce totiž umožní naším uživatelům nahrát například foto koupelny nebo kuchyně, kterou stylově hledají, a systém automaticky vyhledá odpovídající nabídky. Funkce Hlídací pes umožní sledování nabídek podle specifických kritérií, kupující mohou hledat nový domov buď samostatně nebo ve spolupráci s realitním makléřem. Toho si budou moci vybrat přímo na platformě,“ říká Boris Musatov, technologický ředitel Igluu.

Pro vlastníky chystá Igluu komplexní správu nemovitostí, kde veškeré smlouvy, evidence nájemců a dokumenty jsou dostupné na jednom místě, systém má nastaven velké množství notifikací, které upozorní, když se například blíží čas uhradit pojištění domácnosti, což společně s dalšími inovativní nástroji může pomoci i nájemcům hledajících bydlení, což není v České republice běžné.

Česká republika lídrem a vzorem Evropy

Pro nás je Česká republika naše výkladní skříň, ve které nastavujeme nové evropské standardy a aktivně posouváme realitní trh směrem k digitální transformaci. Chceme být hybnou silou inovací, které přinášejí skutečnou hodnotu a ulehčení procesů našim uživatelům. Náš záměr je zaměřit se na poskytování nových služeb, které skutečně podporují realitní makléře a otevírají jim nové možnosti v rámci digitálního prostředí. Chceme, aby každý realitní makléř, který využívá naši platformu, měl prostředky k tomu, aby byl úspěšný v digitálním věku,“ doplňuje na závěr Martin Mucha.

Jeho slova potvrzuje také fakt, že Igluu obdrželo díky nominaci agenturou CzechTrade cenu Exportní hrdina v rámci Ocenění českých exportérů 2023. A to za inovace a šíření dobrého jména České republiky na poli zahraničního obchodu.

O společnosti Igluu:

Společnost Igluu byla po několika letech příprav oficiálně založena v roce 2021 a od té doby intenzivně pracuje na vytvoření a spuštění české digitální realitní platformy. Během těchto dvou let se zformoval tým Igluu a postupně proběhla implementace americko-kanadských technologií a přizpůsobení pro český trh.

Igluu je společným projektem (tzv. joint venture) americké technologické skupiny a ČSOB, která je hlavním partnerem projektu v ČR. Startup vychází z know-how, které si spoluzakladatel Martin Mucha vybudoval a přivezl z realitních trhů v USA a Kanadě, kde se pohybuje od roku 2013.

Hlavním partnerem Igluu pro vývoj MLS systému je Asociace realitních kanceláří ČR. Ještě před oficiálním představením platformy českému trhu začala spolupráce s velkými realitními kancelářemi Century21 Česká republika, Realitní Kancelář Evropa a ERA Reality, které přešly na využívání platformy.

V prosinci 2023 získal startup Igluu ocenění Exportní hrdina v rámci Ocenění českých exportérů od agentury CzechTrade.

Cílem společnosti je, aby se Česká republika stala lídrem v oblasti digitální transformace realitního trhu a sloužila jako inspirace pro celou Evropu.

TZ Igluu
Noemi Krausová
www.heroandoutlaw.com