Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Dne 1. 8. 2023 vstoupí v účinnost zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Ten přináší novelu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, který známe pod označením „AML zákon“.

Podle AML zákona jsou realitní zprostředkovatelé povinnými osobami a dopadají tedy na ně povinnosti z AML zákona vyplývající.

Co je tedy potřeba k 1. 8. 2023 splnit? (týká se tzv. povinných osob)

1. Musíte mít nahlášenou kontaktní osobu. Kdo ji musí nahlásit, komu a jak najdete v březnovém čísle Realitního magazínu na straně 7.
2. Musíte mít zpracovaný „Systém vnitřních zásad“ a „Hodnocení rizik“. Hodnocení rizik musí mít písemnou podobu, pokud máte zaměstnance (hlavní pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce) nebo spolupracujete s realitními makléři, kteří jsou OSVČ anebo členové statutárního orgánu vykonávají realitní zprostředkování v rámci smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu (zkráceně jim budeme dále říkat „Kolegové“).
3. Musíte v rámci Systému vnitřních zásad zavést vnitřní oznamovací systém. Přes něj musí mít vaši Kolegové možnost podat anonymní oznámení. Tzn. tento vnitřní oznamovací systém musí umět přijmout oznámení anonymně, nemůže být vedený třetí osobou, nemůžete jej sdílet s nikým dalším.
4. Musíte určit příslušnou osobu, která oznámení přijímá. Doporučujeme určit stejnou osobu, která je kontaktní osobou.
5. Musíte se rozhodnout, zda bude přijímat oznámení i od jiných osob než od Kolegů. Tuto informaci musíte uvést na své webové stránky. Zákon připouští, že je toto na vašem uvážení. A výsledek rozhodnutí musíte zveřejnit. Ideálně pak formulací „Umožňujeme příjem oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů i třetím osobám a to prostřednictvím …“. Nebo „Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, přijímáme pouze od spolupracovníků a to prostřednictvím…“

Více k tomuto pro vás zpracujeme v rámci článku do realitního magazínu. V příštím týdnu pro Vás připravíme 2 webináře, kde celou problematiku rozebereme.

A také máme připravenou spolupráci se společností, která pro členy ARK ČR připravila zvýhodněnou nabídku na řešení, díky kterému vyřešíte vnitřní oznamovací systém.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.