Zákon o realitním zprostředkování – letos potřetí

Jedním z cílů Asociace realitních kanceláří České republiky (již od roku 1991) je prosazení takové legislativní úpravy týkající se realitního zprostředkování, která pomůže zajistit vyšší kvalitu služeb poskytovaných realitními makléři na našem trhu. Po řadě našich asociačních návrhů, které byly v průběhu let vždy nakonec smeteny ze stolu, protože prostě nebyla dostatečná „společenská objednávka“, se podařilo prosadit, aby byl předložen současný vládní návrh.

 

Co přináší návrh zákona dnes?

Lze již nyní zaznamenat změny od chvíle, kdy se začalo mluvit o novém realitním zákonu?

Vzhledem k tomu, se osobně zúčastňuji řady diskusí na toto téma a to na nejrůznějších úrovních a platformách, se mi zdá, že konečně – po několika letech těchto diskusí – se informace o současném vládním návrhu zákona dostávají k uším nejenom těch „aktivních“, kteří v navrhované úpravě vidí změnu k lepšímu, ale i mnohých – do této chvíle – zcela netečných (řekněme individuí, kvůli kterým se to vlastně vše realizuje…) , kteří si začínají uvědomovat, že proto, aby mohli nadále realitní služby nabízet, budou muset něco udělat. Prokázat odbornou způsobilost (má se jednat o vázanou živnost), pojistit se pojištěním profesní odpovědnosti (dojde-li k profesnímu pochybení, musí být spotřebitel chráněn), sepisovat písemné zprostředkovatelské smlouvy (nikoli nabízet, co koho napadne bez řádného pověření oprávněnou osobou – vlastníkem) atd.

A tak, zatímco do nedávna všichni (spotřebitelé stejně jako realitní makléři) jednohlasně hřímali pro „zavedení licencí“ , nyní se mnohými řeší, jestli je to vlastně správně navrženo, jestli to nepůjde (či půjde) nějak obcházet jestli vše není vlastně zbytečné…

Zažil jsem debaty dokonce na i konferencích/kongresech (!), kdy si diskutující ani poslední verzi návrhu pořádně nepřečetli, ale přesně věděli, že to, či ono není, jak by mělo být… , jen aby se zviditelnili. Úplně mne překvapilo, kolik že se „odborníků“ údajně zúčastňovalo prací na zákoně, aniž bych je kdy – například v pracovní skupině – na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (předkladatel návrhu zákona) viděl… Ale to je už taková česká vlastnost.

V současnosti sleduji diskuse zejména na sociálních sítích, v nejrůznějších realitních skupinách. A jsou zajímavé. Je dobře, že makléři diskutují a do věci se začínají více zapojovat.

Bude se týkat všech!
Jednou z hlavních současných změn je to, že profesnímu vzdělávání realitních makléřů se začíná věnovat řada takových, kteří se mu do teď nijak nevěnovali, protože makléř nebyl „snadný“ klient . Vzdělání nebylo povinné. V návrhu zákona je rekvalifikační kurz a zkouška před tzv. autorizovanou osobou jednou z možností, jak prokázat odbornou způsobilost pro získání vázané živnosti. To mnohé (bohužel i ne zcela kvalifikované školitele) motivuje…

Profesní vzděláváním se Asociace realitních kanceláří České republiky zabývá od roku 1991 a víme, že není snadné vyškolit všestranně připravené profesionály. Současná situace je výzvou i pro ostatní na trhu. To je dobře!

Pomůže zákon trhu služeb?

Nelze očekávat rychlou – náhlou změnu. Ale o změnu se bude nepochybně jednat. Já osobně v současném návrhu vidím řadu pozitiv, má však i negativa. Není zcela dokonalý. Bude jistě problém, jak nedodržování některých ustanovené kontrolovat apod.  Je to však první krok ke změně, na kterou čekáme již téměř třicet let.

 

Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS
generální sekretář ARK ČR