ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI dle zákona 179/2006 Sb.

Jde o státem uznávanou zkoušku, kterou uchazeč může vykonat pouze před autorizovanou osobou a získané Osvědčení o odborné způsobilosti pro obor Realitní zprostředkovatel postačuje dle zákona o realitním zprostředkování k získání vázané živnosti Realitní zprostředkovatel.

Asociace realitních kanceláří České republiky – Informační centrum ARK s.r.o. je AUTORIZOVANÁ OSOBA ve smyslu zákona na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.j.: MMR – 22281/2016. Pořádáme zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci  Realitní zprostředkovatel. Zkouška má písemnou část (test), ústní část a praktickou část. Absolutoriem této zkoušky získáte doklad profesní způsobilosti se státním znakem.

Po nabytí účinnosti již schváleného zákona o realitním zprostředkování začíná lhůta 6 měsíců, během níž každý, kdo chce vykonávat živnost realitní zprostředkovatel, musí získat živnostenský list na tuto živnost, která je zařazena mezi živnosti vázané.

Termíny:

V sekci „Kurzy“ – viz zde


Další termíny je možné dohodnout na ARK ČR na základě osobní domluvy.

(on-line přihláška)