ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI dle zákona 179/2006 Sb.

Jde o státem uznávanou zkoušku, kterou uchazeč může vykonat pouze před autorizovanou osobou. Paragrafové znění připravovaného vládního zákona o realitním zprostředkování předpokládá doložení této zkoušky pro zápis do seznamu odborně způsobilých osob. Pouze osoby zapsané na seznamu odborně způsobilých osob vedeném u MMR ČR budou oprávněni ve smyslu zákona vykonávat zprostředkovatelskou činnost.

Asociace realitních kanceláří České republiky – Informační centrum ARK s.r.o. je AUTORIZOVANÁ OSOBA ve smyslu zákona na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.j.: MMR – 22281/2016. Pořádáme zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci činnost obchodníka s realitami. Zkouška má písemnou část (test), ústní část a praktickou část (zkouška používání PC). Absolutoriem této zkoušky získáte doklad profesní způsobilosti se státním znakem.

Nečekejte, až bude nový realitní zákon v platnosti a absolvujte zkoušku v požadovaném rozsahu již nyní.

Termíny:

V sekci „Kurzy“ – viz zde


Další termíny je možné dohodnout na ARK ČR na základě osobní domluvy.

(on-line přihláška)