Lektoři

PhDr. Dagmar Godycká

Lektorka se specializací na nastavení postupů a procesů práce v realitní kanceláři. Procesů, které šetří čas a peníze. Včetně efektivní prezentace realit a Home Stagingu. Zkušená realitní makléřka, obchodu s realitami se věnuje od roku 1994. Profesní zkušenosti již desátým rokem předává začínajícím kolegům jako lektorka profesního vzdělávání. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor estetika, má za sebou novinářskou praxi.  Kurz Home Stagingu a Interiérové fotografie absolvovala u bytové  designerky Jitky Kobzové.

JUDr. Michaela Balousová

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (rok zakončení 2006). Následně absolvovala povinnou koncipientskou praxi v advokátní a roku 2009 úspěšně složila advokátní zkoušku. Advokacii se plně věnuje od února 2010. Ve své dlouholeté praxi se věnuje hlavně právu nemovitostí, a to nejvíce zajištění celého procesu při jejich koupi či prodeji, nájmu bytů a nebytových prostor a podílovému spoluvlastnictví k nemovitostem, bytovým družstvům a společenství vlastníků jednotek. Ráda řeší složitější případy prodeje nemovitostí, které jsou zatíženy exekucemi či jsou jinak problematické.

Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS

– generální sekretář ARK ČR, praxe v oboru od r. 1992

– prezident CEPI (European Council of Real Estate Professions)

– člen několika zahraničních profesních sdružení, absolvent kurzu Národní asociace

realitních makléřů USA (NAR) – CIPS (certifikovaný specialista pro mezinárodní realitní obchod)

 

Michal Pazdera

Spolumajitel sítě realitních kanceláří JUSTO Česká republika; aktivně se podílel na tvorbě zákona o realitním zprostředkování včetně vystoupení na ústavně právním výboru Poslanecké sněmovny; spoluautor publikace s komentářem a tomuto zákonu.
V realitách působí od roku 2008, ve své lektorské činnosti se zaměřuje mimo jiné na oblast AML a GDPR.

 

PhDr. Martin Cipro, Ph.D.

Atestovaný a registrovaný psycholog v soukromé praxi v oblasti firemního a individuálního psychologického poradenství. Je absolventem FF UK Praha (jednooborová psychologie) a VŠE Praha (ekonomie a management). Od roku 2001 spolupracuje s katedrou psychologie a sociologie řízení na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze, kde dva roky interně pracoval jako odborný asistent.

V praxi se zaměřuje na hlubší psychodiagnostiku v personálním poradenství, realizuje výběrová a rozvojová Assessment Centre, orientuje se na dlouhodobé výcviky komunikačních dovedností, na tréninky sociálně manažerských dovedností, tréninky efektivity týmové práce, tréninky obchodního jednání, vyjednávání a antistresové programy. Od roku 2002 pracuje jako nezávislý psychoanalytický kouč (IPSAK) pro střední, vyšší i top management. Publikuje odbornou manažerskou literaturu. Je externím poradcem a personálním auditorem řady mezinárodních korporací i menších českých firem. Od roku 2003 spolupracuje s ARK ČR, pro kterou realizuje vzdělávací kurzy v oblasti psychologie prodeje, prodejních dovedností a managementu realitní kanceláře.

Mgr. Jana Hrabětová

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Katedra žurnalistiky) a Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Redaktorka – praxe v oboru realit od r. 1996 (šéfredaktorka realitního měsíčníku REALIT a katalogu Developer; šéfredaktorka katalogu KDE CHCI BYDLET a jeho on-line verze; šéfredaktorka RealityMIX MAGAZÍNU; editorka, šéfredaktorka redakce komerčních příloh vydavatelství Economia; redaktorka Pražského deníku vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA)
Ředitelka soutěže Best of Realty – Nejlepší z realit (2004-2022)

Ing. Vladimír Vaněk

Vystudovaný inženýr ekonomie na VŠB, spoluzakladatel a dnes výkonný ředitel společnosti Poski.com. Posledních 5 let z jeho 20leté praxe se soustředí především na řízení společnosti Poski.com s.r.o. a poznávání realitního trhu. Jeho cílem je pomáhat firmám, převážně z řad realitních kanceláří v rozvoji znalosti online webové problematiky a v efektivním řízení času. Soustředí se tedy převážně na řízení vnitropodnikových procesů přes CRM systémy (realitní softwary). Pomůže a navrhne vhodné napojení softwarů na webové stránky, včetně další marketingové propagace. Poradí s jakoukoli problematikou, která má přesah do on-linu.

Ing. Miroslav Škvára, MBA

Je odborným garantem a lektorem seminářů, připravuje materiály pro střední školy a je autorem odborných článků a publikací (Finanční gramotnost 2011 a 2016). Lektor v oblasti financí působí od roku 1993, pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně a investiční společnosti. V posledních letech se věnuje nezávislému finančnímu poradenství a lektorské činnosti v oblasti soft a hard skills. Přednáší externě v „Czech Management Institute Praha – Manažerská fakulta ESMA Barcelona“, přednášel na Masarykové ústavu vyšších studií ČVUT. Vyučuje na Gymnáziu Voděradská v Praze 10 volitelný předmět Finanční gramotnost. V roce 1995 vykonal makléřskou zkoušku z cenných papírů a kapitálových trhů, je držitelem několika odborných certifikátů. Působí jako investiční zprostředkovatel a lektor finanční gramotnosti. Je členem Akademie soutěže Zlatá koruna. Spolupodílel se na vzniku Slabikáře finanční gramotnosti a aktualizaci 2. vydání Slabikáře finanční gramotnosti vydaného COFET a.s..

 

Ing. Eva Kadlecová

Je absolventkou VUT v Brně, fakulta stavební, obor Pozemní stavby. V letech 2008 až 2019 let zastávala funkci ředitelky odboru znalectví a stavební expertízy společnosti QUALIFORM, a.s., do jehož působnosti spadala činnost znaleckého ústavu. Zpracovávala posudky a expertízy v oboru ekonomika (specializace oceňování nemovitostí a ekonomika stavebních investic) a oboru stavebnictví (specializace vady a poruchy staveb). Tuto pozici nedávno opustila a nyní pracuje na Krajském soudě v Brně na odboru investic a správy budov, má na starosti péči o objekty v působnosti Krajského soudu v Brně a jeho podřízených okresních soudů.
Již několik let pravidelně přednáší pro Asociaci realitních kanceláří, semináře Oceňování nemovitostí a Stavební minimum.
Má postgraduální vzdělání v oboru oceňování nemovitostí. V tomto oboru má dlouhou a bohatou praxi.

Ing. Petr Kout

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze- Zkušený daňový poradce s mnohaletými zkušenostmi, působí jako lektor zejména v oblasti daňové problematiky jak v otevřených kurzech vzdělávacích agentur, tak na vysoké škole. Je autorem několika knih a řady odborných článků,  ARK ČR vydává každoročně aktualizovanou jeho publikaci Daně a nemovitosti. S ARK ČR spolupracuje více než 25 let.

Ing. Miroslav Láník

– ředitel realitní společnosti zaměřené na správu nemovitostí, dlouholetá praxe v realitní činnosti,

pro ARK ČR přednáší řadu let témata týkající se správy nemovitostí

Ing. Petr Němeček

– ředitel odboru Nemovitosti Hypoteční banky, soudní znalec-oceňování nemovitostí,

– externí lektor Bankovního institutu vysoké a ARK ČR, předseda Pracovní skupiny pro

oceňování majetku při České bankovní instituci

Ing. Petr Ort, Ph.D.

Vystudoval obor pozemní stavitelství na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Doktorát získal na Fakultě mezinárodních vztahů na VŠE v Praze. Pracoval jako stavební projektant, později jako odhadce nemovitostí v bankovní sféře. V největší světové společnosti v oboru oceňování majetku – American Appraisal, Ltd., pracoval ve funkci viceprezidenta a výkonného ředitele pobočky pro ČR. V současnosti působí jako vysokoškolský pedagog na Bankovním institutu vysoké škole, přednáší v ČR i v zahraničí a pravidelně publikuje – je autorem 32 monografií a vysokoškolských učebnic. Je soudním znalcem v oboru ekonomika a autorizovaným inženýrem pro obor pozemní stavby. Od roku 2008 je vedoucím autorem Cenových map České republiky.

JUDr. Tomáš Pacner

– spolumajitel realitní kanceláře, praxe v realitní činnosti od r.1990, specializace: právní aspekty realitní činnosti, vč. správy nemovitostí         a dražeb, v kurzech ARK ČR přednáší více než 20 let.

Tomáš Pěnka

– fotograf s praxí v realitní kanceláři

Ing. Renáta Pintová Králová

Renáta Pintová Králová je členem představenstva České společnosti pro stavební právo a členem rozkladové komise pro stavební právo, spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj v oblasti prováděcích právních předpisů, s hlavním městem Prahou ve věci expertních činností v oblasti územního plánu a pražských stavebních předpisů.

Ing. Běla Stibůrková

– vysokoškolský pedagog s mnohaletou praxí – Stavební fakulta ČVUT Praha, přednáší

téma „Stavební minimum“ pro realitní makléře

Tereza Španihelová

– specialista v oboru prezentační fotografie a videa

– strategie v budování osobní značky

– prezentace a marketing realit

Bc. Martin Tesárek

– zakladatel společnosti Martin Tesarek real estate s.r.o., specialista na realitní marketing

Ing. Karel Venera

– jednatel a spolumajitel společnosti HAVE reality s.r.o. , praxe v realitách více než 15 let

Mgr. Lenka Veselá

– advokátka, specializace na občanské právo, zejména nájemní vztahy,

Mgr. Lenka Vrzalová

– zaměření na právní vztahy k nemovitostem, katastr nemovitostí, pracovnice Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, v kurzech ARK ČR přednáší více než 10 let

 

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.