Lektoři

PhDr. Dagmar Godycká

Lektorka se specializací na nastavení postupů a procesů práce v realitní kanceláři. Procesů, které šetří čas a peníze. Včetně efektivní prezentace realit a Home Stagingu. Zkušená realitní makléřka, obchodu s realitami se věnuje od roku 1994. Profesní zkušenosti již desátým rokem předává začínajícím kolegům jako lektorka profesního vzdělávání. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor estetika, má za sebou novinářskou praxi.  Kurz Home Stagingu a Interiérové fotografie absolvovala u bytové  designerky Jitky Kobzové. Je odborným garantem kurzu Obchodník s realitami.

JUDr. Michaela Balousová

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (rok zakončení 2006). Následně absolvovala povinnou koncipientskou praxi v advokátní a roku 2009 úspěšně složila advokátní zkoušku. Advokacii se plně věnuje od února 2010. Ve své dlouholeté praxi se věnuje hlavně právu nemovitostí, a to nejvíce zajištění celého procesu při jejich koupi či prodeji, nájmu bytů a nebytových prostor a podílovému spoluvlastnictví k nemovitostem, bytovým družstvům a společenství vlastníků jednotek. Ráda řeší složitější případy prodeje nemovitostí, které jsou zatíženy exekucemi či jsou jinak problematické.

Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS

– generální sekretář ARK ČR, praxe v oboru od r. 1992

– člen několika zahraničních profesních sdružení, absolvent kurzu Národní asociace

realitních makléřů USA (NAR) – CIPS (certifikovaný specialista pro mezinárodní realitní obchod)

PhDr. Martin Cipro, Ph.D.

Atestovaný a registrovaný psycholog v soukromé praxi v oblasti firemního a individuálního psychologického poradenství. Je absolventem FF UK Praha (jednooborová psychologie) a VŠE Praha (ekonomie a management). Od roku 2001 spolupracuje s katedrou psychologie a sociologie řízení na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze, kde dva roky interně pracoval jako odborný asistent.

V praxi se zaměřuje na hlubší psychodiagnostiku v personálním poradenství, realizuje výběrová a rozvojová Assessment Centre, orientuje se na dlouhodobé výcviky komunikačních dovedností, na tréninky sociálně manažerských dovedností, tréninky efektivity týmové práce, tréninky obchodního jednání, vyjednávání a antistresové programy. Od roku 2002 pracuje jako nezávislý psychoanalytický kouč (IPSAK) pro střední, vyšší i top management. Publikuje odbornou manažerskou literaturu. Je externím poradcem a personálním auditorem řady mezinárodních korporací i menších českých firem. Od roku 2003 spolupracuje s ARK ČR, pro kterou realizuje vzdělávací kurzy v oblasti psychologie prodeje, prodejních dovedností a managementu realitní kanceláře.

Mgr. Jana Hrabětová

Ředitelka soutěže Best of Realty – Nejlepší z realit
Redaktorka – praxe v oboru realit od r. 1996 (šéfredaktorka realitního měsíčníku REALIT a katalogu Developer, šéfredaktorka katalogu KDE CHCI BYDLET a jeho on-line verze, šéfredaktorka RealityMIX MAGAZÍNU)

Ing. Vladimír Vaněk

Vystudovaný inženýr ekonomie na VŠB, spoluzakladatel a dnes výkonný ředitel společnosti Poski.com. Posledních 5 let z jeho 20leté praxe se soustředí především na řízení společnosti Poski.com s.r.o. a poznávání realitního trhu. Jeho cílem je pomáhat firmám, převážně z řad realitních kanceláří v rozvoji znalosti online webové problematiky a v efektivním řízení času. Soustředí se tedy převážně na řízení vnitropodnikových procesů přes CRM systémy (realitní softwary). Pomůže a navrhne vhodné napojení softwarů na webové stránky, včetně další marketingové propagace. Poradí s jakoukoli problematikou, která má přesah do on-linu.

Ing. Kateřina Hrubešová

V reklamě, marketingu a v médiích se pohybuje přes 20 let. Nasbírala zkušenosti v mediální a reklamní agentuře, v mediazastupi­telství a v neposlední řadě i ve vydavatelství tištěných titulů. Ze specializace na klasickou marketingovou komunikaci a ATL média se, vzhledem ke svým zájmům, vyprofilovala na manažera pohybujícího se v tzv. nových médiích – internetu, v mobilním světě a v sociálních sítích. V jejích postojích se zrcadlí pohled praktika starých médií a fanouška virtuálních světů s mírně skeptickým přístupem k věci. Zastávala pozice v PR, marketingu a ve vrcholovém managementu firem. Má zkušenosti jak s nadnárodními společnostmi, tak s neziskovým sektorem. Dnes je výkonnou ředitelkou Sdružení pro internetový rozvoj, řídí profesní organizaci, která určuje trendy na internetovém trhu v České republice.

Ing. Eva Kadlecová

Je absolventkou VUT v Brně, fakulta stavební, obor Pozemní stavby. V letech 2008 až 2019 let zastávala funkci ředitelky odboru znalectví a stavební expertízy společnosti QUALIFORM, a.s., do jehož působnosti spadala činnost znaleckého ústavu. Zpracovávala posudky a expertízy v oboru ekonomika (specializace oceňování nemovitostí a ekonomika stavebních investic) a oboru stavebnictví (specializace vady a poruchy staveb). Tuto pozici nedávno opustila a nyní pracuje na Krajském soudě v Brně na odboru investic a správy budov, má na starosti péči o objekty v působnosti Krajského soudu v Brně a jeho podřízených okresních soudů.
Již několik let pravidelně přednáší pro Asociaci realitních kanceláří, semináře Oceňování nemovitostí a Stavební minimum.
Má postgraduální vzdělání v oboru oceňování nemovitostí. V tomto oboru má dlouhou a bohatou praxi.

Ing. Petr Kout

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze- Zkušený daňový poradce s mnohaletými zkušenostmi, působí jako lektor zejména v oblasti daňové problematiky jak v otevřených kurzech vzdělávacích agentur, tak na vysoké škole. Je autorem několika knih a řady odborných článků. Pro ARK ČR pracuje více než 25 let.

Ing. Miroslav Láník

– ředitel realitní společnosti zaměřené na správu nemovitostí, dlouholetá praxe v realitní činnosti,

pro ARK ČR přednáší řadu let témata týkající se správy nemovitostí

Ing. Petr Němeček

– ředitel odboru Nemovitosti Hypoteční banky, soudní znalec-oceňování nemovitostí,

– externí lektor Bankovního institutu vysoké a ARK ČR, předseda Pracovní skupiny pro

oceňování majetku při České bankovní instituci

Ing. Petr Ort, Ph.D.

Vystudoval obor pozemní stavitelství na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Doktorát získal na Fakultě mezinárodních vztahů na VŠE v Praze. Pracoval jako stavební projektant, později jako odhadce nemovitostí v bankovní sféře. V největší světové společnosti v oboru oceňování majetku – American Appraisal, Ltd., pracoval ve funkci viceprezidenta a výkonného ředitele pobočky pro ČR. V současnosti působí jako vysokoškolský pedagog na Bankovním institutu vysoké škole, přednáší v ČR i v zahraničí a pravidelně publikuje – je autorem 32 monografií a vysokoškolských učebnic. Je soudním znalcem v oboru ekonomika a autorizovaným inženýrem pro obor pozemní stavby. Od roku 2008 je vedoucím autorem Cenových map České republiky.

JUDr. Tomáš Pacner

– spolumajitel realitní kanceláře, praxe v realitní činnosti od r.1990, specializace: právní aspekty

realitní činnosti, vč. správy nemovitostí a dražeb

Tomáš Pěnka

– fotograf s praxí v realitní kanceláři

Ing. Renáta Pintová-Králová

– expert na stavební právo, člen České společnosti pro stavební právo,

konzultant pro stavební právo

Ing. Běla Stibůrková

– vysokoškolský pedagog s mnohaletou praxí – Stavební fakulta ČVUT Praha, přednáší

téma „Stavební minimum“ pro realitní makléře

Bc. Lenka Synečková

– Lektor, Kouč s certifikací ACC ICF. Od roku 2004 se věnuje vzdělávání dospělých zejména v bankách (Česká spořitelna, Komerční banka, M-bank,…). Specializuje se především na efektivní komunikaci, manažerské dovednosti, obchodní a telefonní dovednosti.

Tereza Španihelová

– specialista v oboru prezentační fotografie a videa

– strategie v budování osobní značky

– prezentace a marketing realit

Bc. Martin Tesárek

– zakladatel společnosti Martin Tesarek real estate s.r.o., specialista na realitní marketing

Ing. Karel Venera

– jednatel a ředitel společnosti HAVE reality s.r.o.  

Mgr. Lenka Veselá

– advokátka, specializace na občanské právo, zejména nájemní vztahy

Mgr. Lenka Vrzalová

– zaměření na právní vztahy k nemovitostem, katastr nemovitostí,

Český úřad zeměměřický a katastrální