Rekvalifikační kurzy

Obchodník s realitami

Jste realitní makléř/ka, máte v úmyslu věnovat se této profesi dlouhodobě a být připraven/a na to, až po přijetí zákona o realitním zprostředkování bude naše profese vázanou živností?  Nebo jste dosud v této profesi nepracovali a chcete se rekvalifikovat? Tento akreditovaný rekvalifikační kurz „Obchodník s realitami“  je přínosný jak pro začátečníky v oboru, tak pro realitní makléře s praxí – viz vyjádření účastníků kurzu v Praze a kurzu v Brně

Absolvování tohoto kurzu včetně úspěšného složení závěrečné zkoušky odborné způsobilosti podstatně zvýší vaši prestiž vůči klientům i obchodním partnerům.

Bližší informace o zkoušce odborné způsobilosti autorizovanou osobou – viz zde.
Pořadateli byla udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provádění rekvalifikace prostřednictvím tohoto kurzu (MŠMT-15781/2016-1/414). K provádění zkoušky odborné způsobilosti pro obor „Obchodník s realitami“ (kód profesní kvalifikace: 66-042-M)byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR udělena Asociaci realitních kanceláří ČR, resp. jejímu Informačnímu centru ARK, spol. s r.o. potřebná autorizace (č.j.: MMR-22281/2016).

 

Obchodník s realitami  (Praha)
Místo konání: sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b
Obchodník s realitami (Brno) 
Místo konání: Veřejnosprávní akademie, Filipínského 1

Cena: 17.800,- Kč (osv. od DPH)
pro členy ARK ČR 12.500,- Kč (osv. od DPH)
vč. odborné literatury

Účastníci kurzu, kteří složí zkoušku, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je veřejnou listinou a má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.Tato profesní kvalifikace nahrazuje školní vzdělání v oboru.

Přihlášky, informace:
Mob.: +420 733 109 312
E-mail: kurzy@arkcr.cz

Cena rekvalifikačního kurzu včetně zkoušky odborné způsobilosti autorizovanou osobou:

17.800,- Kč  (osv. od DPH)
Pro členy ARK ČR:
12.500,- Kč (osv. od DPH)

Účastníci kurzu, kteří složí zkoušku, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je veřejnou listinou a má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.Tato profesní kvalifikace nahrazuje školní vzdělání v oboru.

Je možné zúčastnit se kurzu bez dosažení rekvalifikace a zakončení zkouškou před autorizovanou osobou. Cena kurzu bez zkoušky odborné způsobilosti a bez osvědčení o rekvalifikaci je 14.800,- Kč (+DPH).

Další info o kurzu

Kurz je určen:

–          Všem, kteří chtějí získat nebo si doplnit, znalosti z oblasti obchodování s nemovitostmi

–          Začátečníkům v oboru realit i praktikujícím realitním makléřům, kteří si chtějí vylepšit své vzdělání

–          Všem, kteří zároveň chtějí získat profesní kvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci pro obor obchodník s realitami

Přínosy kurzu pro absolventy:

–          Znalosti potřebné pro kvalifikovaný výkon činnosti realitního makléře (obchodníka s realitami), tj. zejména postupy a procesy při zprostředkování koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí, právní aspekty realitní činnosti včetně problematiky katastru nemovitostí, stavební minimum, oceňování a financování nemovitostí, marketing, komunikace s klienty aj.

 

Výhoda pro uchazeče o zaměstnání:

–          Osoby, které jsou evidovány na Úřadu práce je možná úhrada celé ceny kurzu Úřadem práce (k projednání žádosti potřebují úřady práce cca 1 měsíc)

Lektoři:

–          Všichni lektoři, kteří přednášejí v našich kurzech, jsou zkušenými odborníky ve své profesi (nepraktikujeme variantu jeden lektor umí vše…)

–          Přednášející jsou jednak realitní makléři (zpravidla majitelé realitních kanceláří) a dále pak právníci, daňoví poradci, odborníci na stavební právo, oceňování nemovitostí, komunikaci s klienty, marketing, stavebnictví, výpočetní techniku, z Katastru aj., vždy jsou úzce spojeni s praxí obchodování s realitami.

Studijní materiály:

–          Ke každému přednášenému tématu v kurzu dostávají účastníci studijní materiál a to buď v tištěné nebo elektronické podobě.

Doklady o absolvování kurzu:

–          Účastníci kurzu, kteří složí závěrečnou zkoušku, obdrží osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu pro obor Obchodník s realitami a zároveň osvědčení o získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. od autorizované osoby (osvědčení se státním znakem České republiky).

Místo konání kurzu:

–          „Pražské“ kurzy se konají v učebně v sídle ARK ČR, tj. Praha 10, Strašnická 3165/1b. „Brněnské“ kurzy v VSA Filipínského 1, Brno.

Čas výuky:

–          Výuka probíhá zpravidla v časech 8,30 až 16,30 hod s hodinovou polední pauzou a kratšími přestávkami v průběhu dne. Účastníci kurzu dostávají před jeho zahájením pozvánku a rozvrh s časovými údaji, názvy jednotlivých přednášek a jmény lektorů.

Z obsahu studia:

 Práva a povinnosti související s činností obchodníka s realitami
– Smlouvy v praxi obchodníka s realitami
– Katastr nemovitostí v realitní praxi
– Základy stavebnictví související s činností obchodníka s realitami
– Marketing při prodeji/pronájmu nemovitých věcí
– Etika v činnosti obchodníka s realitami – Etický kodex CEPI
– Informační technologie v praxi obchodníka s realitami
– Oceňování nemovitostí (odhad tržní hodnoty)
– Financování nákupu nemovitostí
– Postupy a procesy při zprostředkování koupě, prodeje, nájmu, pronájmu nemovitých věcí
– Orientace ve zprostředkovatelských procesech – komunikace se zákazníkem

Dotazy:

–          S případnými dotazy se můžete obracet na slečnu Lucii Šindelářovou (e-mail: kurzy@arkcr.cz; tel.: 733 109 312)