Rekvalifikační kurzy

Realitní zprostředkovatel

Chcete se rekvalifikovat a stát se realitním zprostředkovatelem?  Tento akreditovaný rekvalifikační kurz „Realitní zprostředkovatel“  vám umožní jednak získat základní potřebné znalosti a po složení zkoušky odborné způsobilosti dostanete osvědčení, které vás opravňuje získat živnostenské oprávnění pro tento obobr. Kurz je však  přínosný i pro   realitní makléře s praxí.

Nabídky termínů naleznete ZDE.

Kurz je 14ti denní, 101 hodin výuky + 1,5 dne zkoušky  a je rozdělen do jednotlivých částí.

Bližší informace o zkoušce odborné způsobilosti autorizovanou osobou – viz zde.
Pořadateli byla udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provádění rekvalifikace prostřednictvím tohoto kurzu (MSMT-9401/2019-1126). K provádění zkoušky odborné způsobilosti pro obor „Realitní zprostředkovatel“ (kód profesní kvalifikace: 66-042-M) byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR udělena Asociaci realitních kanceláří ČR, resp. jejímu Informačnímu centru ARK, spol. s r.o. potřebná autorizace (č.j.: MMR-22281/2016).

Realitní zprostředkovatel  (Praha)
Místo konání: sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b
Realitní zprostředkovatel (Brno) 
Místo konání: Veřejnosprávní akademie, Filipínského 1

Cena rekvalifikačního kurzu včetně zkoušky odborné způsobilosti autorizovanou osobou:

Cena rekvalifikačního kurzu Realitní zprostředkovatel pro členy ARK ČR: 11.200,- Kč
Cena zkoušky odborné způsobilosti v závěru kurzu pro členy ARK ČR: 3.000,- Kč
celkem 14.200,- Kč; osvobozeno od DPH

Cena rekvalifikačního kurzu Realitní zprostředkovatel pro nečleny ARK ČR: 14.800,- Kč
Cena zkoušky odborné způsobilosti v závěru kurzu pro nečleny ARK ČR: 5.000,- Kč
celkem 19.800,- Kč; osvobozeno od DPH

Účastníci kurzu, kteří složí zkoušku, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je veřejnou listinou a má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.Tato profesní kvalifikace nahrazuje školní vzdělání v oboru.

Je možné zúčastnit se kurzu bez dosažení rekvalifikace a zakončení zkouškou před autorizovanou osobou. Cena kurzu bez zkoušky odborné způsobilosti a bez osvědčení o rekvalifikaci je 14.800,- Kč (+DPH).

Další info o kurzu

Kurz je určen:

–          Všem, kteří chtějí získat nebo si doplnit, znalosti z oblasti obchodování s nemovitostmi

–          Začátečníkům v oboru realit i praktikujícím realitním makléřům, kteří si chtějí vylepšit své vzdělání

–          Všem, kteří zároveň chtějí získat profesní kvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci pro obor realitní zprostředkovatel/ka

Přínosy kurzu pro absolventy:

–          Znalosti potřebné pro kvalifikovaný výkon činnosti realitního zprostředkovatele, tj. zejména postupy a procesy při zprostředkování koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí, právní aspekty realitní činnosti včetně problematiky katastru nemovitostí, stavební minimum, oceňování a financování nemovitostí, marketing, komunikace s klienty aj.

 

Výhoda pro uchazeče o zaměstnání:

–          Osoby, které jsou evidovány na Úřadu práce je možná úhrada celé ceny kurzu Úřadem práce (k projednání žádosti potřebují úřady práce cca 1 měsíc)

Lektoři:

–          Všichni lektoři, kteří přednášejí v našich kurzech, jsou zkušenými odborníky ve své profesi (nepraktikujeme variantu jeden lektor umí vše…)

–          Přednášející jsou jednak realitní makléři (zpravidla majitelé realitních kanceláří) a dále pak právníci, daňoví poradci, odborníci na stavební právo, oceňování nemovitostí, komunikaci s klienty, marketing, stavebnictví, výpočetní techniku, katastr nemovitostí aj., vždy jsou úzce spojeni s praxí obchodování s realitami.

Studijní materiály:

–          Ke každému přednášenému tématu v kurzu dostávají účastníci studijní materiál a to buď v tištěné nebo elektronické podobě.

Doklady o absolvování kurzu:

–          Účastníci kurzu, kteří složí závěrečnou zkoušku, obdrží osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu pro obor Realitní zprostředkovatel a zároveň osvědčení o získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. od autorizované osoby (osvědčení se státním znakem České republiky).

Místo konání kurzu:

–          „Pražské“ kurzy se konají v učebně v sídle ARK ČR, tj. Praha 10, Strašnická 3165/1b. „Brněnské“ kurzy v VSA Filipínského 1, Brno.

Čas výuky:

–          Výuka probíhá zpravidla v časech 8,30 až 16,30 hod s hodinovou polední pauzou a kratšími přestávkami v průběhu dne. Účastníci kurzu dostávají před jeho zahájením pozvánku a rozvrh s časovými údaji, názvy jednotlivých přednášek a jmény lektorů.

Z obsahu studia:

 Práva a povinnosti související s činností realitního zprostředkovatele
– Smlouvy v praxi realitního zprostředkovatele
– Katastr nemovitostí v realitní praxi
– Základy stavebnictví související s činností realitního zprostředkovatele
– Marketing při prodeji/pronájmu nemovitých věcí
– Etika v činnosti obchodníka s realitami – Etický kodex CEPI
– Informační technologie v praxi obchodníka s realitami
– Oceňování nemovitostí (odhad tržní hodnoty)
– Financování nákupu nemovitostí
– Postupy a procesy při zprostředkování koupě, prodeje, nájmu, pronájmu nemovitých věcí
– Orientace ve zprostředkovatelských procesech – komunikace se zákazníkem

Dotazy:

–          S případnými dotazy se můžete obracet na pana Ing. Petra Korandu (e-mail: kurzy@arkcr.cz; tel.: 272 771 412, 606 639 493)

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.