Přihláška

Žádost o přijetí za řádného člena Asociace realitních kanceláří České republiky

Žádost o přijetí za individuálního člena Asociace realitních kanceláří České republiky

Vyplněnou – podepsanou s ověřeným podpisem – žádost o přijetí za řádného člena Asociace realitních kanceláří České republiky doručte osobně nebo poštou na sekretariát asociace na adresu:
Asociace realitních kanceláří České republiky, Strašnická 3165/1b, Praha 10 – Záběhlice, PSČ 102 00

K žádosti přiložte originál nebo ověřenou kopii živnostenského listu a výpisu z obchodního rejstříku v případě právnické osoby.

Dále musí žádost o přijetí obsahovat osvědčení o absolvování některého z kurzů pořádaných za tím účelem asociací, vydané žadateli.

Generální sekretář je oprávněn rozhodnout, že žadatel může předložit výše uvedené osvědčení ve lhůtě max. 6 měsíců ode dne podání žádosti o přijetí za člena ARK ČR. Nedoložení tohoto osvědčení v uvedeném termínu má za následek zánik členství v ARK ČR.

Zároveň je třeba  doložit realizaci alespoň tří obchodních případů (prodej nebo pronájem nebo správa nemovitosti) zájemcem o členství.

Například:
Prodej: nábor zakázky – zprostředkovatelská smlouva, realizace zakázky – příklad inzerce, kupní smlouva na danou zakázku)

Poznámka: Údaje o osobách ve smlouvách mohou být vymazány.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.