Rozsah služeb realitní kanceláře – člena ARK ČR

Rozsah služeb realitní kanceláře – člena ARK ČR při zprostředkování prodeje

„Realitní kancelář je připravena a schopna zajistit služby dle tohoto materiálu“
(Týká se úkonů RK v rámci sjednané provize u tzv. „exkluzivních zakázek“)

 1. Nábor zakázky
  • vstupní prohlídka nemovitosti
  • sepsání zprostředkovatelské smlouvy
  • posouzení reálné tržní ceny
  • převzetí podkladů potřebných k prodeji od klienta
 2. Příprava zakázky
  • prověření podkladů předaných klientem z běžně dostupných zdrojů
  • zpracování textových a grafických výstupů (exposé, podklady pro inzerce)
 3. Realizace zakázky
  • nabídka nemovitosti
  • organizace prohlídky nemovitostí
  • průběžná komunikace s klientem
  • blokace nabídky nemovitosti
  • příprava podkladů pro kupní smlouvu nebo smlouvu jí obdobnou
  • asistence u kupní smlouvy nebo smlouvy jí obdobné sepsané k takovému úkonu oprávněnou osobou
  • vypořádání kupní ceny, je-li tak sjednáno
  • doručování smluv na katastrální úřad,je-li tak sjednáno