Podmínky osvobození od daně z příjmu při prodeji jednotky

10. 7. 2018

Finanční úřad chce po prodávajícím prokázat podmínky pro osvobození příjmu od daně, konkrétně že v bytové jednotce bydlel po dobu alespoň dva roky. Správci daně vadí, že prodávající neměl na adrese bytové jednotky zapsané trvalé bydliště v občanském průkazu. Je možné prokázat tuto skutečnost svědeckou výpovědí? Je možné se zúčastnit výpovědi svědka?

Virtuální měny a podnikání

14. 6. 2018

Je možné v podnikání používat virtuální měny, např. bitcoin?

Rozdělení podílů na zisku u společníků s.r.o.

14. 5. 2018

Společníci s.r.o. si chtějí rozdělit podíly na zisku jinak než podle svých podílů. Je to možné? Budou se podíly na zisku zdaňovat odlišně než při standardním rozdělení podle podílů?

Zálohy na podíly na zisku a jejich zdanění

14. 4. 2018

Pokud byly v roce 2017 vyplaceny zálohy na podíly na zisku podle mezitímní účetní závěrky, zdaněny daní 15 % a nyní se zjistí, že zisk žádný není, jak je to s vracením záloh na podíly na zisku? A jak se sraženou daní? Situace je komplikovaná tím, že v době od výplaty záloh na podíly na zisku došlo ke změně jednoho společníka smlouvou o převodu podílu.

Rozsah služeb realitní kanceláře při exkluzívní zprostředkovatelské smlouvě

11. 4. 2018

Rozhodla jsem se uzavřít s realitní kanceláří exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu. Jaký rozsah  služeb by mi v takovém případě měl být nabídnut? Platí, že čím víc služeb, tím důvěryhodnější firma?

Provize realitní kanceláře

11. 2. 2017

Dobrý den, vím že neexistuje žádný cenový předpis, který by taxativně určoval výši odměny za zprostředkování realitní kanceláře, ale mohli byste mi sdělit, v jakém přibližném rozmezí si RK účtuje provizi v praxi ? Pevně stanovenou částkou, nebo v procentech?